La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

€300 billion Catalan taxes stolen by Spain/€300 MIL MILIONS D’IMPOSTOS CATALANS ROBATS PER ESPANYA

€300 billion Catalan taxes stolen by Spain

by Nuria Bosch

Bosch_html_f416c7d5ria Bosch is professor of public finance at the University of Barcelona. Below: Where are the taxes?: Catalonia all tollways, Madrid and monolingual Spain all freeways.

Catalans have flourished despite discrimination, just like the Jews. The numbers are disgraceful. Catalans have paid in the past 24 years three times the average of nine wealthy regions in the world. Madrid has stolen €300 billion from Catalonia. No wonder Catalans prefer independence!

Government outlays minus taxes paid

Positive: subsidy or fiscal surplus.

Negative: extra tax for the region or fiscal deficit

Western Australia: -4%

Victoria: -1%

Ontario: -2%

British Columbia: -1%

Alberta: -3%

California: -4%

New York: -4%

Massachusetts: -4%

Flanders: -4%

Average 9 wealthy regions: -3%

Catalonia: average deficit 1986-2010 -9%

This Catalan deficit means that 43 cents out of each euro paid in taxes never comes back from Madrid. The deficit has more than doubled since 1986 to €2,260 per head per year, €160,000 per family of four over the whole period with an accumulated deficit of unreturned taxes of €300 billion. This tax haemorrhage has resulted in 35% less Catalan government finance, 10% less infrastructure investment, 11% less social investment and 10% less policing and prison services in Catalonia. Spain has misspent taxes diverted from Catalonia in prestige projects like high speed trains in the desert and subsidies for regional corruption.

(“L’apoteosi de l’espoli: el segle XXI,” by Núria Bosch, Symposium Spain Against Catalonia: A Historical Perspective 1714-2014, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 12-14 December 2013)

300 mil milions d’impostos catalans robats per Espanya

per Núria Bosch

peatge_html_ca3feb2cOn són els impostos?: Catalunya tot autopistes de peatge, Madrid i Espanya monolingue tot gratuit. Primera foto: Núria Bosch és catedràtica d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona.

Els catalans hem prosperat malgrat la discriminació com la dels jueus. Les xifres són vergonyoses. Els catalans hem pagat els darrers 24 anys tres vegades la mitjana de nou regions pròsperes del món. Madrid ha robat €300 mil milions de Catalunya. No estranya que els catalans prefereixen la independència!

Despesa estatal menys impostos pagats

Positiu: subvenció o superàvit fiscal.

Negatiu: impostos addicionals per a la regió o dèficit fiscal

Austràlia Occidental: -4%

Victòria: -1%

Ontàrio: -2%

Colòmbia Britànica: -1%

Alberta: -3%

Califòrnia: -4%

Nova York: -4%

Massachusetts: -4%

Flandes: -4%

Mitjana 9 regions riques: -3%

Catalunya: mitjana dèficit 1986-2010 -9%

Aquest dèficit català vol dir 43 cèntims de cada euro pagat en impostos no tornen mai de Madrid. Aquest dèficit s’ha més que doblat des de 1986 a €2.260 per cap i any, €160.000 per família de quatre en tot el període amb un dèficit acumulat d’impostos no retornats de €300 mil milions. Aquesta hemorràgia fiscal ha resultat en 35% menys despesa de la Generalitat, 10% menys inversió en infraestructures, 11% menys inversió social i 10% menys inversió en policia i serveis penitenciaris a Catalunya. Espanya ha malbaratat els impostos desviats de Catalunya en projectes de prestigi com els trens d’alta de velocitat pel desert i en subvencionar la corrupció regional.

(“L’apoteosi de l’espoli: el segle XXI,” per Núria Bosch, Simposi Espanya contra Catalunya: una mirada històrica 1714-2014, Institut d’Estudis Catalans 12-14 desembre 2013)

Advertisements

14 December 2013 - Posted by | Economy/Economia, News comment/Comentari al dia, Politics/Política | , ,

2 Comments »

 1. El discurs de l’Espanya ens roba, amb aquestes paraules, ens està fent MOLT DE MAL. Molts ciutadans de la resta de l’Estat se senten acusats directament de lladres, i l’expressió s’utilitza a tort i dret per atiar un sentiment anticatalà que no ens convé gens, perquè hem de seduir molts espanyols que podran votar el 9/11. Hi ha mil maneres d’explicar la sortida neta d’impostos sense provocar innecessàriament. Ara toca NOMÉS missatges en clau positiva.

  Nota de l’editor: Com diries tu 300 mil milions en positiu?

  Miquel: Simple, Josep. Només dir que podem imaginar des d’ara quina injecció, en llocs de treball i creació de riquesa, rebrà l’economia catalana quan, en lloc de veure com surten del país X euros per any, aquesta suma es queda a casa!

  Nota de l’editor: El futur no és tan previsible com el passat. Per això és important la història, en aquest cas econòmica. Sabem què ha passat, no què passarà. I de fet l’economia és la motivació més universal perquè tots hi perden, no només els catalanoparlants. La crisi ha creat tot aquest suport. Fa anys que se sap i fins la crisi no hi ha hagut moviment, ajudat evidentment per Madrid amb el Tribunal Constitucional i el PP.

  Like

  Comment by Miquel | 15 December 2013 | Reply

 2. Holа! Me ha gustado tu artículo. Algunoѕ posts no me gustan demasiado. En
  cualquier caso, la mayoría están bien. 😉

  Like

  Comment by Toni | 7 February 2014 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: