La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Putin, like Rajoy, Fears the Vote/PUTIN, COM RAJOY, TEM EL VOT

  Putin, like Rajoy, Fears the Vote

by Josep C. Verges

 

Putin

 

Putin in black and white. Below: Rajoy on Spain: One people, one empire, one Führer!

 

 

 

Crimea has been militarily occupied by Putin, the absolutist Bourbon of the 21st Century. Rajoy would like to reoccupy Catalonia, but he cannot. First because it was occupied by the Bourbon Frogs in 1714, and second because the expulsion of Spain from the European Union would be immediate. Spain is a failed State without breasting feeding from European subsidies and of course from Catalan taxes. Let’s show the movie: Rajoy occupies Catalonia with Franco’s Blue Division (that fought with Hitler in Russia), the Catalans paralyze the country, Europe intervenes and forces a referendum under threat of the expulsion of Spain. The end needs no explanation. Putin is also in a difficult situation with his invasion of Crimea. What do Rajoy and Putin have in common? Both fear voters as the devil holy water.

 

 

 

The Catalan vote is no secret, thanks to the PP. The day Catalonia becomes independent after 300 years of Spanish military occupation, we must pay a holiday for two in a three star hotel Lloret –full of Russians by the way- to Aznar and Rajoy. Without them Catalonia would be living very peacefully digesting the new Statute of Autonomy. The PP constitutional coup of 2010 with the Jacobin collaboration of PSOE, produced the millions strong Catalan demonstrations for the past four years. Madrid, incapable of restoring the rule of law by nullifying the decision of their illegal Constitutional Soviet and incapable to negotiate democratically has left the Catalans with only one way out, the vote. And they will vote! Crimea was transferred to Ukraine in 1954 to commemorate the 300 years of the latter’s incorporation into the Russian Empire. In fact Crimea only became Russified when Stalin expelled the original Tatar population. Today 58% are Russian, 24% Ukrainian and 12 % the original Tatar inhabitants. Would the Russians vote for Putin? It seems not because he could not wait until the elections in May. Crimean might prefer autonomy and an approach to Europe with the rule of law and a free economy rather than the Russian bear hug with a centralized empire and corrupt oligarchs. Putin could not wait for the vote in May that would confirm that the Russians in Crimea do not want him. Catalonia also wants autonomy, better Portuguese-style than Crimean without the imperious centralism and oligarchy in Madrid. Europe has cemented the rule of law and the free economy. Spain only entered Europe with democracy. Thanks to European competition rules Catalonia has grown exponentially. Where would Barcelona airport be, still Madrid controlled, without European freedom of the skies? Catalonia today is known and respected in the world despite the obstacles of Madrid. The vote is still pending but it will come. The Scottish referendum shows that a vote is possible. Rajoy cannot invade Catalonia as Putin did Crimea. He does not even have the excuse of a pro-Spanish population at most 20% of the total. And if he does invade the inevitable vote imposed by Europe would mark the end of the last Spanish colony. Rajoy does nothing because he can’t do anything. Like Putin he fears the vote. If he’s right, let’s have a vote. And if wrong, he is not Putin and Spain is not in Russia but in Europe where the people rule with their vote.

 

(“Putin, com Rajoy, tem el vot,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 9 March 2014)

 

 

 

Putin, com Rajoy, tem el vot

 

per Josep C. Vergés

 

Ein Volk

 

Rajoy sobre Espanya: Un poble, un imperi, un führer! Primera foto: Putin blanc i negre.

 

 

 

Crimea ha estat ocupada militarment per Putin, el borbó absolutista del segle XXI. Rajoy voldria reocupar Catalunya, però no pot. Primer perquè ja fou ocupada pels borbons gavatxos el 1714, i segon perquè l’expulsió d’Espanya de la Unió Europea seria immediata. Sense la mamella de subvencions europees, per no parlar de la mamella fiscal de Catalunya, Espanya és un Estat en fallida. Fem la pel.lícula: Rajoy ocupa Catalunya amb la División Azul, els catalans paralitzen el país, Europa intervé i obliga a celebrar el referèndum sota amenaça d’expulsió d’Espanya. El final no cal explicar-lo. Putin tampoc surt bé de la invasió de Crimea. Què tenen en comú Putin i Rajoy? Els dos temen el vot com el dimoni l’aigua beneita.

 

 

 

El vot dels catalans és cantat, sobretot gràcies al PP. El dia que Catalunya sigui independent, després de 300 anys d’ocupació militar espanyola, hem de pagar uns vacances per a dos en un hotel de tres estrelles de Lloret –allà on van tots els russos per cert- a Rajoy i Aznar. Sense ells Catalunya viuria molt pacíficament digerint el nou Estatut. El cop d’Estat constitucional de 2010 del PP, amb la col.laboració jacobina del PSOE, ha provocat les manifestacions multimilionàries dels catalans des de fa quatre anys. Madrid, incapaç de restablir la legalitat anul.lant la decisió il.legal del seu Sòviet Constitucional, i incapaç de dialogar com demòcrates, fa que l’única sortida que deixa als catalans és el vot. I votarem! Crimea, per celebrar els 300 anys de la incorporació a l’imperi rus d’Ucraina, fou transferida el 1954. De fet Crimea només es va russificar quan Stalin expulsa la població tàrtar original. Avui el 58% són russos, el 24% ucranians i 12% els habitants originals, els tàrtars. Els russos votarien a Putin? Sembla que no perquè no ha volgut esperar a les eleccions de maig. Crimea prefereix l’autonomia i l’acostament a Europa amb un Estat de dret i una economia lliure, que l’abraçada de l’ós rus amb un imperi centralista i uns oligarques corruptes. Putin no podia respectar el vot de maig que confirmaria que els russos de Crimea no el volen. Catalunya també vol autonomia –a la portuguesa millor que crimeana- sense el centralisme imperiós i l’oligarquia de Madrid. Europa ha cimentat l’Estat de dret i l’economia lliure. Espanya només ha entrat a Europa amb la democràcia. Gràcies a les regles europees de competitivitat Catalunya ha crescut exponencialment. On seria l’aeroport de Barcelona, encara controlat per Madrid, sense la liberalització aèria europea? Catalunya avui és coneguda i reconeguda al món, malgrat les traves de Madrid. Falta el vot, però el vot arribarà. El referèndum escocès demostra que votar és possible. Rajoy no pot envair Catalunya com Putin fa amb Crimea. No té ni l’excusa d’una població espanyolista que no arriba ni al 20%. I si ho fes la inevitable votació imposada per Europa sentenciaria la pèrdua de la darrera colònia espanyola. Rajoy no fa res perquè no pot fer res. Com Putin tem el vot. Si tanta raó té que deixi votar. I si no té raó, ell no és Putin i Espanya no és Rússia sinó Europa on mana el vot dels ciutadans.

 

(“Putin, com Rajoy, tem el vot,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 9 març 2014)

 

Advertisements

10 March 2014 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: