La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Crimea’s Capital Lloret/CRIMEA, CAPITAL LLORET

Crimea’s Capital Lloret

by Josep C. Verges

Crimea rusRussian beachwear in Crimea with Russian faux referendum in the foreground. Below: Russian beachwear in Lloret with Russian faux castle in the background.

The Crimean nightmare is no Lloret dream. Lloret and the Costa Brava are Crimea’s dream, a centre for international tourism. Lloret welcomes more Russians –tourists, not soldiers- than Tolstoy’s Sevastopol and Catalonia receives every year more Russians than live in the Crimea.

The American columnist of Diari de Girona Samuel R. Simon and his wife Elena Galynina visited the editor Jordi Xargayo a few years ago. Afterwards I accompanied to a moving tour of the Jewish quarter, el Call-they are Jewish- and to Russified Lloret -she is a Russian pianist. We ate fish next to the church and the menu was also in Russian. We walked along the coastal path and we saw one of the first villas in the Costa Brava, of a White Russian, that is an exile from communism. Elena spoke happily with two blonde Russia girls and we ended admiring the monument to the emigrants to America who did not succeed. The Spaniards, like the Russians, commemorate empires while the Catalans remember those who had a dream they did not realise. Crimea does not have the long history of Catalonia. It has not been a nation for a thousands years. Crimea was occupied like Catalonia in the 18 C. and the original Tartar population was deported by Stalin, but in Catalonia the Catalans are still there. Franco failed to convince Hitler to have them deported as I overheard my well-informed father, the publisher of Destino Josep Verges Matas. He told a friend with emotion: “We are still alive!” Crimea is half dead, but not buried yet. Putin suffers from the same weakness as Rajoy: they cannot handle democracy. Rajoy is incapable of negotiating while Putin storms ahead. If Ukraine’s constituent elections are to be held in May, why send thousands of troops, unmarked, to occupy Crimea ? Why push through a “referendum ” with tanks’ I explained in “Putin like Rajoy fears the vote” that a free vote would leave Moscow, like Madrid, in offside. Catalans do not want Madrid, but Crimea does not necessarily want the Kremlin. Catalonia is not Crimea. After three million-strong demonstrations in two years, parliamentary elections were held where the parties took positions on the referendum for independence. Four years after the first demonstration a referendum is to be held. Crimea held no election. Why the rush to hold a “referendum ” before a vote? Because Putin knows that Crimeans would not want him with a free vote. Crimea poses a new problem for Madrid. If Ukraine lets Crimea go, will Rajoy break with Russia? And if Russia and Europe agree to a referendum on independence, will Spain leave the EU? There is no future in anti-Catalan immobility. Sooner or later Catalans will vote. The same vote that will take place in the democratic normality of Scotland, not the Russian farce in Crimea. In fact, Russians have already voted for Lloret and Catalonia, not Sevastopol and Crimea. Catalonia works. Spain and Russia don’t. Putin and Rajoy neither.

(“Crimea, capital Lloret,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 23 March 2014)

 

Crimea, capital Lloret

per Josep C. Vergés

lloret rusRoba de platja russa a Lloret amb fals castell rus de segon pla. Primera foto: Roba de platja russa a Crimea amb fals referèndum de primer pla.

El malson de Crimea no és el somni de Lloret. Lloret i la Costa Brava són el que voldria ser Crimea, un centre internacional de turisme. Lloret rep més russos –turistes, no militars- que el Sebastopol de Tòlstoi i Catalunya acull cada any més russos que els que viuen a Crimea.

L’articulista americà del Diari de Girona Samuel R. Simon i la seva dona Elena Galynina visitaren el director Jordi Xargayó fa uns anys. Després els vaig acompanyar per l’emotiu Call –són jueus- i pel russificat Lloret –ella és una pianista russa. Menjàrem peix al costat de l’església i la carta estava també en rus. Resseguint el passeig de la costa, veiérem una de les primeres torres de la Costa Brava, d’un rus blanc, és a dir exiliat del comunisme. Elena parlà animadament amb dues russetes rossetes a la platja. Acabarem admirant el monument als emigrants d‘Amèrica que no reeixiren. Els espanyols, com els russos, commemoren imperis mentre els catalans recordem els que tingueren un somni i no l’aconseguiren. Crimea no té la llarga història de Catalunya. No ha estat una nació des de fa mil anys. Ha estat ocupada igual que Catalunya al segle XVIII però la població original tàrtar fou deportada per Stalin. A Catalunya encara hi som els catalans. Franco no va poder convèncer Hitler perquè ens deportés, com vaig escoltar explicar al meu pare, l’editor de Destino Josep Vergés Matas, que estava molt ben informat. “Encara estem vius!” deia emocionat a un amic. Crimea està mig morta, però no enterrada del tot. Putin pateix de la mateixa debilitat que Rajoy: no poden amb la democràcia. Rajoy és incapaç de negociar i Putin tira pel dret. Si Ucrania celebra eleccions constituents el maig, per què envia milers de soldats, sense distintius, a ocupar Crimea? Accelera un “referèndum” sota els tancs. Ja he explicat a “Putin, com Rajoy, tem el vot” que en una votació lliure Moscou, igual que Madrid, quedaria en evidència. Els catalans no volen Madrid, però Crimea no necessàriament vol el Kremlin. Catalunya no és Crimea. Després de tres manifestacions milionàries en dos anys, es convocaren eleccions al Parlament on els partits es posicionaren sobre el referèndum per la independència. Quatre anys després de la primera manifestació celebrarem el referèndum. Crimea no ha convocat cap elecció. Per què les presses per un “referèndum” abans de votar? Perquè Putin sap que els crimeans no el voldran en un vot lliure. Crimea planteja un nou problema a Madrid. Si Crimea abandona Ucrania, trencarà Rajoy amb Rússia? Si Rússia i Europa acorden un referèndum per la independència, deixarà Espanya la Unió Europea? L’immobilisme anticatalà no té futur. Tard o d’hora votarem. El mateix vot que celebra, amb normalitat democràtica, Escòcia. No la farsa russa de Crimea. De fet el poble rus ja ha votat per Lloret i Catalunya, no Sebastopol i Crimea. Catalunya funciona. Espanya i Rússia no. Putin i Rajoy tampoc.

(“Crimea, capital Lloret,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 23 març 2014)

Advertisements

23 March 2014 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

1 Comment »

  1. Thanks for this. Very moving; brought back lots of good memories. I asked Elena why Putin and Russia didn’t simply buy Crimea from Ukraine. After all, Russia has the money, and Ukraine would welcome the cash infusion. Elena replied that the invasion and seizure are not about “returning” Crimea to Mother Russia; as you suggest, most Crimeans don’t want to be part of Russia. Rather, it’s all about increasing and cementing Putin’s domestic stature and status by “standing up to the West.” And it has in fact been very effective: Putin’s popularity is currently the highest it’s been in the past five years.

    Like

    Comment by Sam | 23 March 2014 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: