La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

King Juan Carlos Abdicates/EL REI JOAN CARLES ABDICA

 

King Juan Carlos Abdicates

corinnaA Monica Lewinsky moment: King Juan Carlos kisses his official lover Corinna. Below: Hard to imagine Queen Elizabeth hosting official dinners, like King Juan Carlos with Corinna in Barcelona and Stuttgart.

Juan Carlos I, handpicked by the Fascist despot Franco over his democrat father Don Joan, who always called himself king of Catalonia or Count of Barcelona unlike his son, has abdicated after years of sex and corruption scandals. He never swore to the democratic Constitution of the State of the Autonomies, only to Franco’s Fascist constitution. In the 1981 coup d’etat he sided with democracy once the coup had failed. His official costs were triple Queen Elizabeth’s in the United Kingdom. Good riddance.

Queen Elizabeth costs British taxpayers €225 million a year while King Juan Carlos three times more to Spanish taxpayers, at least €586 million, big game safaris and his Austrian whore not included. The €8,434,280 in the Budget is only 1.5% of the real total:

Cost of his 135 civil servants: €6,203,070

Receptions, audiences, gala dinners, visits: €15,500.000

Maintenance of palaces and gardens: €34,217,000

Maintenance of yachts, cars and holiday estates: €41,000,000

Royal Guard Regiment: €80,000,000

Royal Military Command: €45,000,000

Air Force Group: €25,000,000

Flight material purchases: €110,800,000

Security costs in events: €56,000,000

Active and passive security: €42,500,000

Closing down areas in events: €46,000,000

300 cars in Royal Household: €28,000,000

Official travel: €10,000,000

372 personnel in Royal Household: €22,500,000

Charged to secret funds: €15,500,000

_____________________________________________

Total annual cost of Joan Carlos I: €586,654,350

http://foro.redjedievolution.com/viewtopic.php?f=38&t=1755&view=previous

El rei Joan Carles abdica

qeiiDifícil d’imaginar la reina Isabel presidint sopars oficials com el rei Joan Carles amb Corinna a Barcelona i Stuttgart. Primera foto: Moment Monica Lewinsky: el rei Joan Carles petoneja la seva amant oficial Corinna.

Joan Carles I, imposat pel dèspota feixista Franco per davant del seu pare demòcrata En Joan, que sempre es va dir rei de Catalunya o Comte de Barcelona a diferència del seu fill, ha abdicat després d’anys d’escàndols de sexe i corrupció. Mai ha jurat la Constitució de l’Estat de les Autonomies democràtica, només la constitució feixista de Franco. En el cop d’Estat de 1981 va fer costat a la democràcia un cop el cop fracassà. El seus costos oficials tripliquen els de la Reina Isabel al Regne Unit. Fins mai.

La reina Isabel costa al contribuent britànic €225 milions l’any mentre el rei Joan Carles tres vegades més al contribuent espanyol, almenys €586 milions, safaris de caça major i puta austríaca al marge. Els €8.434.280 per al manteniment en el Pressupost només representa l’1,5% del total real:

Gastos dels seus 135 funcionaris: €6.203.070

Recepcions, audiències, sopars de gala, visites: €15.500.000

Manteniment palaus i jardins: €34.217.000

Manteniment iots, cotxes, finques d’esbarjo: €41.000.000

Regiment de la Guàrdia Reial: €80.000.000

Quart Militar: €45.000.000

Grup de Forces Aèries: €25.000.000

Compres de material de vol: €110.800.000

Despesa en seguretat aconteixements: €56.000.000

Seguretat activa i passiva: €42.500.000

Tancament espais en aconteixements: €46.000.000

300 vehícles Casa Reial: €28.000.000

Viatges oficials: €10.000.000

372 personal Casa Reial: €22.500.000

Càrrecs a fons reservats: €15.500.000

______________________________________

Total despesa anual Joan Carles: €586.654.350

http://foro.redjedievolution.com/viewtopic.php?f=38&t=1755&view=previous

 

Advertisements

2 June 2014 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

2 Comments »

 1. Reblogged this on TheFlippinTruth.

  Like

  Comment by joekano76 | 2 June 2014 | Reply

 2. A Catalunya i en general, quan es parla dels Borbons , es recorda la seva malaurada història i el seu mal comportament .
  Aquell que oblida la seva història , està obligat a repetir-la.
  Han traït masses vegades , i veritablement ; hi ha amb honor a la veritat , qui pugui dir-nos de que ens ha servit la seva monarquia. ?
  M’agradaria creure que Felip VI seria un bon rei , però la veritat es que , ni el seu pare ni els seus avantpassats han estat un bon exemple , i dir-se Felip VI no es pas un bon auguri.
  Vergonya nostra per haver-ho permès .

  Like

  Comment by estatsunitsdecatalunya | 4 June 2014 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: