La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

The Corrupters’ Cream/LA CREMA DELS CORRUPTORS

The Corrupters’ Cream

by Josep C. Vergés

pujol-espanol-anoThe Madrid daily ABC named Jordi Pujol “Spaniard of the year.” Below: Catalan cream (and Spanish omelette): Cronyism and corruption.

Politicians are corrupt, but there are also the corrupters. The Corrupters and the Corrupt, as I titled my book on ethics and economics. Journalist Rafa Burgos investigates in “Catalan Cream” (Icaria): “The cases of political corruption in collusion with the media, business and banking without which this could not happen, with names which keep coming up and jump from the public to the private sectors, with a servile press and with protagonists who do not seem to know the meaning of the word ethics or the concept of the common good.

The corrupters and the corrupt do not pay taxes. The tax inspectors’ union estimates a tax fraud in 2010 of 43 billion euros, of which 37% was Catalan. Rajoy’s amnesty only recovered 3%. Only 729 taxpayers declared assets above 10 million euros when there are 143,000 millionaires, the ninth country in the world. The biggest defrauders start right at the top: “Javier de la Rosa paid 100 million euros to King Juan Carlos. The documentation found in a police search was destroyed by judge Joaquin Aguirre “so as not to damage the image of a third party.” The engagement ring of Leticia Ortiz was paid with a Noos credit card.” Noos is the family firm of the abdicated king’s daughter and her husband now on trial for corruption, The immaculate queen should take care to return her corrupt ring! From corrupters to corrupt: “There is no information on credits for parties before 2005. Since then the most indebted is PSC. No wonder the PSC oppoed the investigation of the top salaries and severance packages of La Caixa. Their untaxed bond issues (from 1980!) never came to trial. The tax debt was cancelled by the chief inspector in Catalonia Josep Maria Huguet, under investigation for corruption.” From corrupt to corrupters: Felipe González is paid 126,000 euros per year as board member of Gas Natural, which he finds “very boring.” The director of private water company Agbar Angel Simon was formerly the CEO appointed by PSC of the Barcelona Metropolitan Area that oversees water. Pujol’s lawyer Joan Pique, rents two flats to the judges Fernando Perez and Ezequiel Miranda who exonerated him from the Banca Catalana Case. His son Josep Pujol Ferrusola held a scholarship from La Caixa. His sister Mireia, who by the way failed in Catalan, also studied for free with a grant from the Catalan government. And the former Spanish bureaucrat and PP boss in Catalonia Alicia Sanchez Camacho has just bought a flat next to Gaudi’s Casa Batllo furnished with antiques from the USA. As former president Pasqual Maragall said: “There is a problem and this problem is 3%.” The same that the Siciliana mafia exacts in the former Catalan colony. The readers of Diari de Girona do not know how lucky they are. Moscow has nothing to envy on press freedom with Barcelona. Jesus Polanco owner of El Pais: “I’m a rent boy and I go to bed with whoever i want.” Javier Godo, owner of La Vanguardia, sacked his socialist editor Joan Tapia when the PP won their first absolute majority and appointed PP Antich “with a longterm marriage of convenience with the PP from whom he received envelopes with cash.” Neither corrupters nor corrupt, but as judge Santiago Vidal, persecuted for being Catalan and honest , warns: “In Catalan cream a final touch is usually added of a dash of sugar which once burnt forms a crust difficult to break.”

(“La crema dels corruptors,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 27 July 2014)

La crema dels corruptors

per Josep C. Vergés

crema-catalanaCrema catalana (i truita espanyola): amiguisme i corrupció. Primera foto: El diari madrileny ABC va proclamar Jordi Pujol “español del año.”

Els polítics són corruptes, però també hi ha corruptors. Corruptors i corruptes, com jo titulava el meu llibre sobre ètica i economia. El periodista Rafa Burgos ho investiga a “Crema catalana” (Icària): “Els casos de corrupció política i les connivències periodístiques, empresarials i financeres sense les quals no serien possibles, amb noms que es repeteixen i salten del sector públic al privat, amb mitjans de comunicació submisos i amb protagonistes que no semblen conèixer el significat de la paraula ètica o el concepte de bé comú.”

Corruptors i corruptes no paguen impostos. El Sindicat de Tècnics d’Hisenda calcula un frau fiscal el 2010 de 43 mil milions, el 37% del qual català. L’amnistia de Rajoy només ha aflorat el 3%. Tan sols 729 persones declaren tenir un patrimoni superior a 10 milions quan hi ha 143 mil milionaris, el novè país del món. Els primers defraudadors estan a dalt de tot: “Javier de la Rosa va pagar 100 milions a Joan Carles. La documentació que va trobar un registre policial fou destruida pel jutge Joaquin Aguirre “para no dañar la imagen de terceros.” L’anell de promesa de Leticia Ortiz fou comprada amb una tarja de Noos.” Noos és l’empresa familiar de la filla del rei abdicat i del seu marit, avui jutjats per corrupció. L’immaculada reina millor que torni l’anell de corrupte! De corruptors a corruptes: “Fins 2005 no es facilitaven dades dels crèdits a partits. El més endeutat era el PSC. Així s’entén que el PSC s’oposés a investigar les retribucions i indemnitzacions de la Caixa. Les participacions de les preferents (de 1980!) varen prescriure. La condonació la va signar el cap d’inspecció fiscal de Catalunya Josep Maria Huguet, imputat per corrupció.” De corruptes a corruptors: Felipe González cobra 126.500 l’any com a conseller de Gas Natural, que troba “muy aburrido.” El director d’Agbar Angel Simón és l’exgerent a proposta del PSC de l’Entitat Metropolitana de Barcelona, que regula l’aigua. Joan Piqué, advocat de Jordi Pujol, té dos pisos llogats als jutges Fernando Pérez i Ezequiel Miranda que l’exculparen del Cas Banca Catalana. Josep Pujol Ferrusola era becari de La Caixa. La seva germana Mireia, que per cert va suspendre català, ha estudiat també gratis amb beca de la Generalitat. I l’exfuncionària de l’Estat i pepecera Alícia Sanchez Camacho s’acaba de comprar un pis veí de de la Casa Batlló de Gaudí amb mobles antics importats d’Amèrica. Com deia Pasqual Maragall: “Tenen un problema i aquest problema és el 3%.” El mateix que cobra la màfia siciliana, excolonia catalana. Els lectors de Diari de Girona no saben la sort que tenen. Moscou no té res a envejar en llibertat de premsa a Barcelona. Jesús Polanco del Pais: “Yo soy un puto y me acuesto con quien me convenga.” Javier Godó de La Vanguardia va destituir el director socialista Joan Tapia quan el PP guanyava la primera majoria absoluta per nombrar PP Antich “que mantenia des de feia temps relacions de conveniència amb el PP del qual rebia sobres amb diners.” Ni corruptors ni corruptes, però com avisa el jutge perseguit per català i per honest Santiago Vidal: “A la crema catalana si sol afegir com a toc final un poc de sucre que, un cop cremat, forma una crosta difícil de trencar.”

(“La crema dels corruptors,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 27 juliol 2014)

Advertisements

2 August 2014 - Posted by | Culture/Cultura, News comment/Comentari al dia, Politics/Política | , ,

5 Comments »

 1. Reblogged this on TheFlippinTruth.

  Like

  Comment by joekano76 | 3 August 2014 | Reply

 2. Excel·lent, Josep! I tot el que encara ha de caure! I com és que ningú no menciona l’Església, tan amic d’en Pujol com d’en Franco?

  Like

  Comment by Henry | 3 August 2014 | Reply

 3. Another good article on your pet subject, a topical one!

  Like

  Comment by James | 3 August 2014 | Reply

 4. La cosa és greu, però ho confessa, demana perdó i paga. Això és positiu i exemplar. Altres callen, segueixen remenant la cua tant com poden, s’emparen en aforaments i fins i tot permeten que antics subordinats vagin a la presó en el seu lloc. Què lluny som de Carrasco i Formiguera, director de l’Estevet, que en publicar uns xistos de Gol i del meu oncle Miquel Cardona “Quelus”, que
  originaren un procés de guerra per “injurias encubiertas”,va declarar que ell n’era l’autor i que els dibuixants s’havien limitat a obeir les seves indicacions. Foren absolts i Carrasco condemnat, per primera vegada, al penal de Burgos.

  Like

  Comment by Eduard Cardona | 4 August 2014 | Reply

 5. wow to read a few drops of truth..after visiting Barcelona and wondering why so many people in the surrounding towns and villages..can’t find work or a decent life…THE LAYERS OF POWERFUL PEOPLE JUST TALK ABOUT hard work, truth and values…..then with the other hand they just take money and bribe other people in power. …now having seen the TWO SIDES TO JORDI PUJOL…the saint and the sinner….IT MAKES SENSE..why the average person living in Catalunya is so AFRAID OF THE FUTURE….they have been screwed by the ELITE IN POWER….FOR MANY, MANY YEARS.

  Like

  Comment by Lenore Voltz | 5 August 2014 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: