La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

The Barcelona V/V DE BARCELONA

The Barcelona V

by Josep C. Verges

SaltireThe Scottish saltire and the lone star Catalan flag, designed by Francesc Macia, the first president of the restored Catalan government on his return from the war with Cuba. The star gives homage to the Cuban star of liberty versus the empire in Madrid. Below: Regula Pfeiffer and Josep C. Verges: V for Verges, for voting and for victory for liberty.

The eleven kms portraying, in lines of 36 persons, the four Catalan stripes were a joyful Olympic party for independence. I went with my Swiss wife Regula («I could have worn my red Swiss shirt!»), to the Victory V of We Want to Vote in the Gran Via of the Catalan Parliaments, between Bruc and Roger de Lluria, streets commemorating Catalan victories agaisnt French absolutism.

 

My maternal grandparents live in Bruc Street, my grandfather a textile traveller for Fabra Coats and my grandmother masseuse, and Roger de Lluria Street with the Hotel Ritz promoted by the politician Francesc Cambo where my father, the publisher Josep Verges Matas organized the Nadal and Pla Literary Awards. My grandparents Glafira and Delfi, my father and needless to say Cambo, would have marvelled at how far Catalan freedom has evolved. Millions demanding a vote to denialist Rajoy, who believes like Putin that democracy is purely decorative to looks civilized, but the central state rules! Americans have a better idea of who rules. The London ambassador, asked about the UK, replied: “I ​​support Scottish voters.” The senior European bureaucrat Francesc Granell sent me the American consulate circular detailing the 22 events held for the Catalan Day. The Fascist demo in Raval appears, but not the Spanish nationalist counter-march in Tarragona. Poor Tarragona! A chain of two million Catalans last year from head to toe of Catalonia was opposed by a ridiculous Spanish nationalist demonstration of 400 people. Today two million in Barcelona versus 2,000 Tarragona. How ridiculous the PP and the PSOE look with one Spanish nationalist for every thousand Catalan nationalist! Barcelona is now spelt with a v after 11 September. 300 years writing it mistakenly with b for burro! The imperial Spanish nationalists should shorten their political non-alphabet: no need for h for honesty, v for vote v, r for referendum and the letter they least know how to pronounce, d for democracy. Denialist Rajoy will turn this year’s endurance race into a marathon in future. The people sang “We want to vote” and “Independence yes, yes.” Among the signs: “Catalonia is not CIU» «Catalonia, the last Spanish colony,” “Catalan birds do not want Spanish cages either” and an old gentleman “I was born free (1932), I want to live free (2014).” A splendid sunny day, entire families, many children, many young people, human castles, giants, bands, Mexican waves for the helicopters photographing. Macia’s lone star everywhere, but also a republican flag, several saltires, including one held by a skirted Scotsman with a Catalan shirt, Flemish with their lions, Basque flags and even a Quebec one. A cross of St. George was also present, the patron of Barcelona but also England, perhaps in honor of Cameron, the good Democrats letting Scots vote. Everything but the Catalan naval flag that Charles III appropriated instead of the Spanish white of absolutism which caused confusion. It was never clear when Spaniards surrendered. After independence Catalonia must reclaim the Catalan naval ensign and Spaniards can go back to their white flag, the same as Real Madrid. The Scots did not need a V because they can already vote freely. The Barcelona V shows that democracy does not end at the Pyrenees but rather at the Ebro.

(«V de Barcelona,» by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 12 September 2014)

V de Barcelona

per Josep C. Vergés

V de VergesRègula Pfeiffer i Josep C. Vergés: V de Vergés, de votar i de victòria de la llibertat. Primera foto: La saltire escocesa i estelades catalanes que primer va dissenyar Francesc Macià, el primer president de la Generalitat recuperada, quan va tornar de la guerra de Cuba. L’estel homenatja l’estel cubana de la llibertat front l’imperi de Madrid.

Els onze kms dibuixant, en línies de 36 persones, les quatre barres ha estat una alegre festa olímpica per la independència. Hem anat, jo i la meva dona suissa Règula («podria haver portat la samarreta vermella suissa!»), a la V victoriosa de Volem Votar, a la Gran Via de les Corts Catalanes, entre Bruc i Roger de Llúria, carrers de victòries catalanes contra l’absolutisme francès.

 

A Bruc vivien els avis materns, l’avi representant tèxtil de Fabra Coats i l’àvia massatgista, i a Roger de Llúria l’Hotel Ritz de Francesc Cambó on el meu pare, l’editor Josep Vergés Matas, organitzava els premis Nadal i Pla. Els meus avis Delfí i Glàfira, el meu pare i no diguem Cambó, es meravellarien de com ha evolucionat la llibertat catalana. Milions exigint votar al negacionista Rajoy que, com Putin, pensa que la democràcia és purament decorativa per figurar de civilitzat, però on l’Estat central mana! Els americans sí tenen clar qui mana. L’ambaixador de Londres, preguntat pel Regne Unit, ha contestat: «Dono suport als votants escocesos.» L’alt funcionari europeu Francesc Granell m’envia la circular del consolat americà detallant els 22 actes que se celebren per la Diada. Hi figura la feixista del Raval, però no la contramarxa espanyolista de Tarragona. Pobres tarragonins! A la cadena de dos milions de catalans l’any passat de cap a peus de Catalunya, els espanyolistes hi contraposaren una ridícula manifestació de 400 persones. Avui dos milions a Barcelona i dos mil a Tarragona. Quin ridícul el PP i el PSOE, un espanyolista per cada mil catalanistes! Barcelona ja s’escriu amb v baixa des de l’11 de setembre. 300 anys escrivint malament amb b de burro! Els imperials espanyolistes podrien estalviar-se moltes lletres del seu analfabet polític: la h d’honestedat, la v de votar, la r de referèndum i, la lletra que menys saben pronunciar, la d de democràcia. El negacionisme de Rajoy farà que la cursa de resistència d’aquest any es converteixi aviat en una marató. La gent cantava «Volem votar» i «Independència sí, sí». Entre els cartells: «Catalunya no és CiU» «Catalonia, the last Spanish colony», «Els ocells catalans tampoc volen les gàbies espanyoles» i un senyor ben gran «Vaig néixer lliure (1932), vull viure lliure (2014).» Un sol esplèndid, famílies senceres, molts petits, molts joves, castells, gegants, orquestres, onades dels manifestants per als helicòpters fotografiant. L’estelada de Macià per tot arreu, però també una bandera republicana, vàries escoceses, inclosa una d’un escocès en faldilla i samarreta catalana, flamencs amb els seus lleons, bascos, una bandera de Quebec. Fins i tot una creu de Sant Jordi, patró de Barcelona però també d’Anglaterra, potser en honor a Cameron que, com bon demòcrata, deixa votar els escocesos. De tot menys la bandera naval catalana que Carles III va apropiar-se com espanyola perquè la bandera blanca de l’absolutisme no funcionava. Mai quedava clar quan es rendien els espanyols. Després de la independència caldrà reclamar la bandera naval catalana i que els espanyols tornin a la bandera blanca, la mateixa del Real Madrid. La V els escocesos no cal que la facin perquè ja voten lliures. La V de Barcelona mostra que la democràcia no s’acaba al Pirineu sinó a l’Ebre.

(«V de Barcelona,» per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 12 setembre 2014)

Advertisements

12 September 2014 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

6 Comments »

 1. […] Source: The Barcelona V/V DE BARCELONA […]

  Like

  Pingback by The Barcelona V/V DE BARCELONA | 12 September 2014 | Reply

 2. Bonjour Josep! Vous êtes superbes en rouge tous les deux. Mais je trouve que la barbe t’allait si bien!

  Note from the editor: La barbe fait si vieux. Sans barbe mais pas sans dents…

  Like

  Comment by JM | 14 September 2014 | Reply

 3. Em preocupava que els pals catalans o les faixes de la bandera, en aquest cas, sortissin torts i no ha estat així. Tot apareix ben arrenglat i en ordre. Per molts anys.

  Like

  Comment by Eduard Cardona | 14 September 2014 | Reply

 4. Gràcies! Jo era a la fila 0 de capçalera, amb la meva dona Montserrat, menys divertida que el teu tram entre Bruc i Llúria! Quin és el càlcul més segur del nombre de participants?

  Nota de l’editor: El càlcul més segur és que Rajoy no vol fer el referèndum. Per cada espanyolista a Tarragona hi havia mil catalanistes a Barcelona.

  Like

  Comment by Salvador | 14 September 2014 | Reply

 5. Molt bé. T’ha sortit una crònica que m’ha agradat molt.

  Like

  Comment by Joan | 14 September 2014 | Reply

 6. Molt bé, Josep! Nosaltres, al tram 20.

  Like

  Comment by Roger B | 14 September 2014 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: