La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Bad Soldiers of Salamis/SOLDATS DE MALA MENA

Bad Soldiers of Salamis

by Josep C. Verges

Javier-CercasJavier Cercas in Girona. In Catalonia since four, he only speaks Catalan in the alcove like Aznar. Below: Ibahernando in Estremadura, a village of 472 inhabitants where Javier Cercas and first cousin Alejandro Cercas, socialist MEP, were born.

Javier Cercas, born in Estremadura as he never forgets to say, educated in Girona and living in Barcelona, is famous for “Soldiers of Salamis, a novel about the Civil War in Catalonia where the Fascist main character saves civilization thanks to a Republican anti-hero. Civilization is again in danger in Catalonia so Cercas has enlisted as volunteer with the bad soldiers of Salamis.

Bad soldiers because on 14 August the Italian L’Espresso published a long walk through Barcelona of the journalist Wlodek Goldkorn with the idolized Javier Cercas: «I was born in Estremadura, the son of a veterinarian. I have lived in Catalonia since I was four. My live-in girlfriend is pure Barcelonese and I speak Catalan to her. For me this is the language of my intimacy, the language of love.” I readily believe this is true despite “lo scritore spagnolo” a month later denying in Girona: My alleged statements,”A murderous Utopia” referring to Catalan sovereignty. I doubt that there is a single reader who thinks I’ve said such a barbarity. What I have written often is that in Europe we have created far too many murderous Utopias, often under the ideological umbrella of nationalism. It has never crossed my mind to state that Catalan nationalism or sovereignty or independence is one of those Utopias. I admit that the L’Espresso journalist, as I checked in disbelief, makes me say this and other similar nonsense, such as that Spanish-language writers who live in Catalonia are persecuted. Obviously there are always journalists who make one say what they want you to say.” Aznar also presumed to speak Catalan in the alcove, but I find Cercas more credible in romantic intimacy than the Spanish nationalist with a Hitler, or if you prefer a Charlie Chaplin mustache, whispering“I love you” to his bottle (wife Botella). Cercas waited one month to deny his anti-Catalan barbarities , his own words, in L’Espresso. The journalist gives a curious answer: “The next time we’ll talk in Englishuntil then all my solidarity to Cercas and all those who are opposed to Catalan nationalism (WG)“. Evidently the L’Espresso journalist believes Cercas to be so scared that he now denies what he really said. No problem, in future they’ll speak English because his Estremadura Spanish is understood the wrong way round by Italians. Catalan nationalists are not murderers and Spanish is not persecuted in Catalonia. These Italian barbarities have had a great impact in the Spanish nationalist capital Madrid so that the Jacobin El Pais has been led to publish the Cercas Catalan denial…in Catalan! As if it were the fault of the Catalan media that they quoted the bestialities that Cercas now says he did not say in Italy. What a contrast, when the Spanish government of the PP banned the presentation in Dutch of the novel Victus, about the Franco-Castilian military occupation of Catalonia in 1714, virtually nothing was published in Madrid against the anti-Catalan persecution of Albert Sanchez Piñol. Indeed Cercas promised an article, which either was rejected in Madrid, or he was too lazy to write in defense of Catalonia. Just as he was too lazy to deny the l’Espresso article until a month late, a denial disbelieved even by the journalist who did the interview. Spanish nationalists have really bad soldiers to save civilization.

(“Soldats de mala mena,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 5 October 2014)

Soldats de mala mena

per Josep C. Vergés

ibahernandoIbahernando a Estremadura, poble de 472 habitants on naixeren Javier Cercas i el seu cosí germà Alejandro Cercas, socialista del Parlament Europeu. Primera foto: Javier Cercas a Girona. Des dels 4 anys viu a Catalunya però només parla català en la intimitat, com Aznar.

Javier Cercas, nascut a Estremadura com sempre recorda, educat a Girona i domiciliat a Barcelona, s’ha fet famós per “Soldados de Salamina”, novel.la de la Guerra Civil a Catalunya on el protagonista feixista salva la civilització gràcies a un antiheroi republicà. La civilització torna a estar en perill a Catalunya i Cercas s’ha allistat de voluntari entre els soldats de mala mena.

De mala mena perquè el 14 d’agost L’Espresso italià publicava una llarga passejada per Barcelona del periodista Wlodek Goldkorn amb l’idolatrat Javier Cercas: «Sono nato nell’Estremadura, figlio di un veterinario. In Catalogna vivo da quando avevo quattro anni. La mia compagna di vita è un’autentica barcellonese, con lei parlo il catalano, così quella lingua è la lingua della mia intimità, l’idioma dell’amore.” M’imagino que això és veritat perquè segons “lo scritore spagnolo” un mes després desmentia a Girona: “Unes suposades declaracions meves, “Una utopia assassina” que referia al sobiranisme català. Em nego a acceptar que hi hagi un sol lector que es cregui que jo he dit una animalada semblant. El que jo he escrit sovint és que a Europa ens hem fet un fart de crear utopies assassines, sovint amb el paraigües ideològic del nacionalisme. En ma vida se m’ha passat pel cap de dir, en canvi, que el nacionalisme o el sobiranisme o l’independentisme català sigui una d’aquelles utopies. És veritat que el periodista de L’Espresso, segons he comprovat amb incredulitat, em fa dir aquesta i altres bestieses similars, com ara que els escriptors castellans que vivim a Catalunya estem perseguits; en fi, hi ha periodistes que diuen que un diu el que ells voldrien que digués.” José María Aznar també presumia de parlar català en la intimitat, però veig més creible Cercas de gran romàntic en la intimitat que l’espanyolista amb bigoti hitlerià o de Xarlot, com prefereixin, xiuxiuejant “T’estimo” a la seva Botella. Cercas ha tardat un mes en desmentir, com ell l’expressa, les “animalades” anticatalanes a L’Espresso amb una curiosa resposta del periodista: “La prossima volta parleremo in inglese…Intanto, tutta la mia solidarietà a Cercas e a quanti si oppongono al nazionalismo catalano (W.G.) Vaja el periodista de l’Espresso creu que Cercas té tanta por que ara desmenteix el que realment va dir. Cap problema, parlaran anglès en el futur perquè el castellà d’Estremadura l’entenen al revés els italians. Ni els catalans són nacionalistes assassins ni els castellans són perseguits a Catalunya. Aquest animalades italianes de Cercas han tingut un gran ressò a la capital espanyolista Madrid fins a l’extrem que El País jacobí ha publicat el desmentit català de Cercas en català (!). Com si fos culpa dels mitjans catalans que citin les animalades que Cercas ara diu que no ha dit a Itàlia. En canvi quan el govern espanyol del PP ha prohibit la presentació de la novel.la Victus en holandès, per parlar de l’ocupació militar francocastellana de Catalunya el 1714, no s’ha pràcticament publicat res a Madrid en contra de la persecució anticatalana d’Albert Sànchez Piñol. Cercas prometia un article però, o no li volen publicar a Madrid, o li fa mandra escriure en defensa de Catalunya. Com li ha fet molta mandra desmentir l’Espresso, fins un mes després, amb un desmentit que no es creu ni el propi periodista autor de l’entrevista. Quina mala mena de soldats tenen els espanyolistes per salvar la civilització.

(“Soldats de mala mena,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 5 octubre 2014)

Advertisements

6 October 2014 - Posted by | Culture/Cultura, News comment/Comentari al dia | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: