La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Roca and Xiol’s Madrid Pork/EL COCIDO MADRILEÑO DE ROCA I XIOL

Roca and Xiol’s Madrid Pork

by Josep C. Verges

Encarnación-Roca-TríasShe does not sell out for a mess of pottage, but for a Madrid pork barrel: The Phd honoris causa fro Girona Encarna Roca the same as PSOE member Juan Antonio Xiol who hates to have his name written in Catalan. Below: The American Supreme Court is also divided on minority rights, but does not go to a hamburguer joint to vote.

 

The Constitutional Court no longer even pretends to keep up the trappings of the Rule of Law . Imagine the Supreme Court deciding on the vote for blacks in a Washington hamburger joint or the European Court having a quiche in a beer hall! In the democracy of denialist Rajoy the Constitutional Court voted in a luxury restaurant enjoying a Madrid pork stew, reports La Vanguardia, to force the two Catalan judges to go along with the rest of the PP and PSOE against the Catalan consultation.

 

The Constitutional is the unelected third chamber controlled exclusively by PP and PSOE. The PP has the majority, but the socialists, after the Court’s coup d’Etat in 2010 destroying the Catalan Statute, have now incorporated two Catalans, Juan Antonio Xiol and Encarna Roca. The latter, the Girona professor was selected by CiU as part of the PSOE quota, as cover like the present to pretend Catalans are also participants. No matter that the two Catalan socialists completely ignored the more than two million Catalans who voted in the consultation they now say cannot take place. Well it took place. What did they get in return? Toning down the haughty imperiousness of the tearing apart of the Statute in 2010, the Catalans are banned from voting dressed up in democratic forms. We cannot vote on anything that is in the Constitution without permission from Madrid. What is there left to vote in a consultation? Less than nothing. If we had voted on bullfighting today, when PP and PSOE have declared it a Spanish cultural heritage, the Court would invite the two Catalan socialists to oven roasted pork -for a change in the menu- to force Catalans to celebrate the torture and death of the poor animals. This will make us more Spanish, not being allowed to vote but made to go to bullfights, just like with Franco. What an example for Gibraltar, which must be also Spanish without a vote as Madrid demands! On the same argument, Ceuta and Melilla must be Moorish. The inhabitants cannot vote what they want to be. Gibraltar was Castilian less time than English. Why doesn’t Madrid demand the return of the Roussillon occupied by France? Because Catalonia is not Spain? Keep calm M. Valls, the Catalans in France will never vote to fall in the hands of Madrid. They know full well how they treat Catalans. Both PP and PSOE are collapsing badly but continue to rule as if their duopoly had not ended. Their Constitutional Court despises the Catalans who voted. But the collaborators who did not vote are equally despised. Now that Ciudadanos is a threat to their power in Madrid. The same treatment is meted out like the Ctalans who are not ashamed of saying so. Renamed in Madrid Ciutadans in Catalans, they are guilty of being a Catalan party and as a consequence unfit to run the empire. As I said in Diari de Girona, Madrid does not pay traitors. What is left for Catalans? To carry on voting. Three polls in 2015 will clear up what politicians we want and where we are heading. Catalans got rid years ago the corrupt two party system of Madrid. In Catalonia it was just as rotten, socialists just like CiU. And I stress the two capital letters because I really cannot say who is the most, Pujol or Duran. Judge Vidal has been banned for three years for thinking about a Catalan Constitution. He does not need to eat pork like the judges Roca and Xiol. Instead he should go into democratic politics, elected by the people, rather than hand picked by Madrid pork or even Catalan pork.

(«El cocido madrileño de Roca i Xiol,» by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 1 March 2015)

 

El cocido madrileño de Roca i Xiol

per Josep C. Vergés

supreme-court_voting-rights-act-300x225La Cort Suprema americana dividida també sobre els drets de les minories, però no va a una hamburgueseria per a votar. Primera foto: No es ven per un plat de llenties sinó que es farta de xoriços madrilenys: La doctora honoris causa per Girona Encarna Roca igual que el militant del PSOE Juan Antonio Xiol que li molesta escriure el seu nom en català.

 

El Tribunal Constitucional ja ni fa veure que guarda les formes d’un Estat de dret. Imagineu el Tribunal Suprem decidint el vot dels negres en una hamburgueseria de Washington o el Tribunal Europeu en una cerveseria davant una quiche! A la democràcia del negacionista Rajoy el Tribunal Constitucional vota en un restaurant de luxe davant un cocido madrileño, informa La Vanguardia, per forçar els dos jutges catalans a anar amb la resta del PP i del PSOE en contra de la consulta.

 

 

El Tribunal Constitucional és la tercera cambra no electa en mans exclusives del PP i del PSOE. Té majoria del PP, però entre els socialistes, després del seu cop d’Estat de 2010 carregant-se l’Estatut de Catalunya, ara incorpora dos catalans, Juan Antonio Xiol i Encarna Roca. La catedràtica de Girona forma part de la quota del PSOE, que va permetre a CiU triar-la per cobrir-se les espatlles, fent veure com ara que els catalans també hi participen. Poc importa als dos sociocatalans el que pensin els més de dos milions de catalans que votaren la consulta que diuen que no es pot fer. Doncs sí es va fer. A canvi de què? A canvi de rebaixar el to xulesc de la destrossa de l’Estatut de 2010, vestint de formes democràtiques la prohibició de votar als catalans. No podem votar res que surt a la Constitució sense permís de Madrid. Llavors què queda per votar en consultes? Menys de res. Si haguéssim votat contra els toros ara que el PP i el PSOE l’han declarat bé cultural espanyol, el Tribunal convocaria els dos sociocatalans a un cochinillo al horno -cal variar el menú- per obligar els catalans a celebrar la tortura i mort dels pobres animals. Això ens farà més espanyols, no poder votar però anar als toros, igual que amb Franco. Quin exemple per a Gibraltar, que també ha de ser espanyola sense votar perquè Madrid ho exigeix! Pels mateixos cinc cèntims, Ceuta i Melilla han de ser mores. Els habitants no poden votar què volen ser. Gibraltar ha estat castellana menys temps que anglesa. Per què no exigeix Madrid el Rosselló ocupat per França? Perquè Catalunya no és Espanya? Tranqui M. Valls, els catalans de França mai votaran caure en mans de Madrid. Ja saben prou bé com tracta els catalans. PP i PSOE tots dos van de mal borràs, però governen com si el seu duopoli no s’hagués acabat. El seu Tribunal Constitucional menysprea els catalans per haver votat. Però els botiflers que no votaren són igual de menyspreats. Ara que Ciudadanos és una amenaça al poder d’ells a Madrid reben el mateix tracte que els catalans que no tenen vergonya de ser-ho. Rebatejats Ciutadans a Madrid, són acusats de ser un partit català i per tant de no poder governar l’imperi. Com jo recordava a Diari de Girona, Madrid no paga traïdors. Què ens queda als catalans? Seguir votant. Tres convocatòries el 2015 deixaran clar quins polítics volem i cap a on anem. Els catalans fa temps que hem liquidat el podrit bipartidisme de Madrid. Aquí era igual de podrit, socialistes igual que CiU. Recalco dues sigles, no sé quin més, Pujol o Duran. El jutge Vidal ha estat barrat tres anys per pensar una Constitució Catalana. No li cal la política de cocido dels jutges Roca i Xiol. Que faci política democràtica, elegit pel poble i no a dit del cocido madrileño o de l’escudella i carn d’olla.

(«El cocido madrileño de Roca i Xiol,» per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 1 març 2015)

Advertisements

2 March 2015 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

1 Comment »

  1. I què dir de les decisions del Consell de Garanties Estatutàries i de’n Ridao com a ponent? Recorda que el jutge Vidal es del 3er torn, o sigui no jutge per oposició.

    Nota de l’editor: Van menjar escudella i carn d’olla a les Set Portes? Ja veus que recomano a Vidal que faci política.

    Like

    Comment by Francesc | 2 March 2015 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: