La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Verges Report: Between fascists and marxists, freedom with Muns/ENTRE FEIXISTES I MARXISTES LA LLIBERTAT AMB MUNS

Verges Report

8.11.15

Between fascists and marxists, freedom with Muns/

ENTRE FEIXISTES I MARXISTES LA LLIBERTAT AMB MUNS

muns

Verges article: ‘You can write about anything you want except corruption which doesn’t interest our readers’/

ARTICLE VERGÉS: ‘POTS ESCRIURE DEL QUE VULGUIS EXCEPTE DE LA CORRUPCIÓ, QUE NO INTERESSA ALS NOSTRES LECTORS

http://www.diaridegirona.cat/opinio/2015/11/08/llibertat-joaquim-muns/752033.html

&

Franco shot 10 generals for fighting fascism, the PP only one so far/

FRANCO VA AFUSELLAR 10 GENERALS PER LLUITAR CONTRA EL FEIXISME, EL PP NOMÉS UN PER ARA

http://cotarelo.blogspot.ch/2015/11/destituir-un-general.html

http://www.libertaddigital.com/opinion/pedro-fernandez-barbadillo/los-generales-fusilados-por-los-nacionales-69026/

&

Franco stars in Madrid: ‘He’s a bit of a fascist, you know, a PP member’/

FRANCO ESTRELLA DE MADRID: ‘ÉL ES UN POCO FACHILLA ¿SABE? MILITA EN EL PP’

http://www.elmundo.es/papel/historias/2015/11/07/563cd838ca47412d508b45ba.html

&

Walter Benjamin’s forced suicide in Port Bou to avoid deportation by Franco to Auschwitz/

EL SUICIDI FORÇAT DE WALTER BENJAMIN A PORT BOU EVITÀ LA SEVA DEPORTACIÓ PER FRANCO A AUSCHWITZ

http://www.diaridegirona.cat/opinio/2015/11/08/walter-benjamin-dani-karavan/752028.html

Advertisements

8 November 2015 - Posted by | Verges Report

2 Comments »

  1. Record de Muns i de nosaltres

    Like

    Comment by Eduard Cardona | 9 November 2015 | Reply

  2. Molt clar i català l’article en memòria del Muns. Enhorabona Vergés.

    Like

    Comment by anton gasol | 9 November 2015 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: