La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Verges Report: No contract in Defence for the Day of the Race/DEFENSA CONTRACTA A DIT EL DIA DE LA RAZA

Verges Report
16.2.16

No contract in Defence for the Day of the Race/
DEFENSA CONTRACTA A DIT EL DIA DE LA RAZA

cabra1-a

Only 1% of public expenditure in Madrid adjudicated correctly/
NOMÉS 1% DE LA DESPESA PÚBLICA DE MADRID ADJUDICADA CORRECTAMENT
http://www.ara.cat/politica/contractes-publics-ministeris-presenten-irregularitats_0_1523847670.html
&
‘The unity of Spain cannot be based on unreason, force, centralism, imposition and violence, rather on the voluntary acceptance by free citizens’/
‘LA UNIDAD DE ESPAÑA NO PUEDE BASARSE EN LA SINRAZÓN, LA FUERZA, EL ORGANICISMO, LA IMPOSICIÓN Y LA VIOLENCIA SINO EN LA ACEPTACIÓN VOLUNTARIA DE UNOS CIUDADANOS LIBRES’

http://cotarelo.blogspot.com.es/2016/02/el-nudo-gordiano-del-referendum.html
&
Catalans will support left in Madrid if their nationality accepted/
ELS CATALANS DONARAN SUPORT A L’ESQUERRA A MADRID SI ACCEPTA LA SEVA NACIONALITAT
http://www.mon.cat/cat/notices/2016/02/en_comu_podem_planteja_que_al_dni_i_al_passaport_es_faci_visible_

la_nacio_a_la_qual_pertany_cada_ciu_158928.php
&
PP compares removing fascist signs in Madrid to Kristallnacht/
PP COMPARA TREURE SÍMBOLS FEIXISTES DE MADRID A KRISTALLNACHT
http://www.politicalocal.es/444908-el-pp-acusa-a-ahora-madrid-de-callejicidio-y-mayer-critica-el-chiste-con-el-holocausto/

Advertisements

16 February 2016 - Posted by | Verges Report

1 Comment »

  1. No és cap cabra. És un xai. Un be que es diu a Barcelona.

    Like

    Comment by Eduard Cardona | 16 February 2016 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: