La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Verges Report: 5 years of the Norway mass murder/CINC ANYS DE LA MATANÇA EN MASSA DE NORUEGA

Verges Report

22.7.16

5 years of the Norway mass murder/

CINC ANYS DE LA MATANÇA EN MASSA DE NORUEGA

 utoya

Söderberg: ‘You want to be loved, if not admired, if not feared, if not hated, you want to awake some feeling in people’/

SÖDERBERG: ‘VOLS SER ESTIMAT, SINÓ ADMIRAT, SINÓ TEMUT, SINÓ ODIAT, VOLS DESPERTAR ALGUN SENTIMENT A LA GENT’

http://www.nzz.ch/meinung/kommentare/fuenf-jahre-seit-dem-amoklauf-von-utoeya-leben-mit-dem-massenmoerder-ld.106964

&

30,000 dead received a Spanish State pension in 2014/

30.000 DIFUNTS REBEREN UNA PENSIÓ ESTATAL ESPANYOLA EL 2014

http://www.ara.cat/economia/Tribunal-Comptes-millorar-defuncions-pensionistes_0_1617438403.html

&

2% growth in Catalan exports, 25% of Spain total/

2% CREIXEMENT EXPORTACIÓ CATALANA, 25% DEL TOTAL ESPANYOL

http://www.mon.cat/cat/notices/2016/07/les_exportacions_catalanes_creixen_un_1_9_entre_gener_i_maig_166773.php

&

Independent Catalonia: AA- rating, 400 million surplus, 33% debt/

CATALUNYA INDEPENDENT: Nivell AA-, 400 MILIONS SUPERÀVIT, 33% DEUTE

http://www.mon.cat/cat/notices/2016/07/l_estat_catala_tindria_un_superavit_pressupostari_de_400_milions_d_euros_166794.php

22 July 2016 - Posted by | Verges Report

1 Comment »

  1. Josep, s’assembla a la matança de Niça? Què en penses? Bon estiu

    Nota de l’editor: L’alta publicitat reforça els extrems violents. Els fallos són els mateixos: la policia.

    Like

    Comment by Salvador | 22 July 2016 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: