La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Verges Report: ‘Irish support so that Catalonia be part of the free people’/’SUPORT IRLANDÈS PERQUÈ CATALUNYA FORMI PART DELS POBLES LLIURES’

Verges Report

22.9.16

Irish support so that Catalonia be part of the free people‘/

‘SUPORT IRLANDÈS PERQUÈ CATALUNYA FORMI PART DELS POBLES LLIURES’

 eastrer-rising

Catalan MPs statement at the Irish Parliament

We the MPs, other elected officials and representatives of organisations fondly remember the old friendship between the Irish and the Catalan people which was outlined in the Message of Support to the Irish People” drafted by Mr Josep-Narcis Roca i Ferreras –father of progressive Catalan nationalism– and delivered to Mr Charles Stewart Parnell, which was signed by over six thousand Catalans on April 1886: ‘The Arc de Sant Marti (Rainbow), permanent supporters of the claims for civil and political rights of the Catalan Nation sincerely congratulate Mr Parnell for his great achivements in Ireland. As great defendors of full rights for all Catalonia we join with great joy the Irish people who, with such discipline and persistence, defended their freedom and autonomy. We wish the Irish people can return to us such a wondeful present! Long live free Ireland!We Catalans have always admired the profound changes that the Irish Nation has achieved during the last 130 years; that is, a great part of the island has become an independent republic with the expectation of ending up as a unified country. We come here in order to thank you for the great display of solidarity and understanding towards the current independence process of Catalonia that we have received from Irish institutions such as the Parliament and the Dublin Council and of relevant Irish politicians. We are now very close to achieving our objective to have full national freedom and to proclaim an independent Republic after so many centuries of hardship and struggle. And now that we have come to the probably most difficult moment we would like to request the Irish people and their leaders to support us even more intensely so that Catalonia can become very soon a free Nation and be part of the free people of the world, thus acomplishing the wish that Mr Parnell expressed in the message that he delivered to the signatories of the 1886 manifesto: that solidarity between these two brother nations remain strong through the passage of time.

 consulta-9n

Declaració dels diputats catalans al parlament d’Irlanda

Els diputats, els altres càrrecs electes, les entitats i els particulars sotasignats, recordem la vella amistat entre el poble irlandès i el poble català, que podríem singularitzar en el Missatge d’Adhesió al Poble Irlandès que fou redactat per Josep-Narcís Roca i Ferreras –pare del nacionalisme progressista català– i que es féu arribar a Charles Stewart Parnell, signat per mes de sis mil catalans, el mes d’abril de 1886 que deia: L’Arc de Sant Martí, periòdic defensor de la reivindicació dels drets civils i polítics de la Pàtria Catalana, en nom propi felicita enèrgicament Mr. Parnell pel triomf obtingut per Irlanda. Els sotasignats, decidits defensors dels drets de Catalunya en tota sa integritat, s’adhereixen a aquesta mostra de simpatia per al gran poble irlandès, que amb tant de zel i activitat defensa sa llibertat i autonomia. Tant de bo que aviat puguin els irlandesos tornar-nos semblant obsequi! Visca Irlanda lliure! Els catalans sempre hem admirat el canvi profund que en aquests 130 anys ha viscut la nació irlandesa assolint que una bona part de l’illa s’hagi convertit en una República independent i amb l’esperançadora expectativa de poder dur a bon port la reunificació de tot el país. I ara venim aquí per agrair-vos especialment les mostres de solidaritat i comprensió que el procés d’independització actual de Catalunya ha rebut d’institucions irlandeses, com el Parlament i el Consell municipal de Dublín, i d’altres polítics irlandesos rellevants. La lluita que durant segles ha mantingut el poble català per tal de recuperar la plena llibertat nacional i proclamar-se República independent és molt a prop d’assolir l’objectiu. I, ara que s’acosta segurament el moment més crític, us demanem que continuï i, si és possible, s’intensifiqui aquest suport del poble irlandès i dels seus dirigents perquè Catalunya pugui esdevenir ben aviat un poble lliure entre els pobles lliures de la terra i s’acompleixi l’esperança que Parnell va expressar en el missatge que féu arribar als catalans signants d’aquell manifest de 1886: que la solidaritat continuï regnant entre les dues nacions germanes a través dels temps.

Advertisements

22 September 2016 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: