La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Verges Report: Brexit May’s SOS to Brexit Corbyn/SOS DE BRÈXIT MAY A BRÈXIT CORBYN

Verges Report

10.7.17

Brexit May’s SOS to Brexit Corbyn/

SOS DE BRÈXIT MAY A BRÈXIT CORBYN

‘We may not agree on everything, but ideas can be clarified and improved’/

‘NO ESTAREM D’ACORD EN TOT, PERÒ PODEM ACLARIR I MILLORAR IDEES’

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/07/09/theresa-may-asks-jeremy-corbyn-help-deliver-brexit-support-policies/

&

FT: ‘Corbyn voted against every EU act in the past 30 years, he is committed to ending the UK’s membership of the single market’/

FINANCIAL TIMES: ‘CORBYN HA VOTAT CONTRA TOTA LLEI DE LA UE ELS DARRERS 30 ANYS I VOL ACABAR AMB LA PARTICIPACIÓ DEL REGNE UNIT AL MERCAT ÚNIC’

https://www.ft.com/content/ca398c00-5cbb-11e7-b553-e2df1b0c3220?mhq5j=e1

&

Verhofstadt: ‘Brexit must be completed by 30 March 2019; we will not support any extension, because it would require the UK to hold European elections in May’/

VERHOFSTADT: ‘BRÈXIT S’HA DE TANCAR EL 30 MARÇ 2019; NO DONAREM SUPORT A CAP ALLARGAMENT PERQUÈ EXIGIRIA QUE EL REGNE UNIT PARTICIPI EN LES ELECCIONS EUROPEES DE MAIG’

https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jul/09/brexit-offer-eu-citzens-veto-british-porposal-european-parliament

&

‘Liberal’ C’s MEP attends fascist congress/

EURODIPUTAT ‘LIBERAL’ DE C’S PARTICIPA EN CONGRÉS FEIXISTA

http://elmon.cat/noticia/210389/un-eurodiputat-de-cs-assisteix-a-un-congres-de-lultradretana-somatemps

Advertisements

10 July 2017 Posted by | Verges Report | Leave a comment

   

%d bloggers like this: