La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Verges Report: The guardia civil, the soldier and the other Herd rapists to be found not guilty/EL GUARDIA CIVIL, EL MILITAR I RESTA DE MANADA DE VIOLADORS SERAN ABSOLTS

Verges Report

19.7.18

The guardia civil, the soldier and the other Herd rapists to be found not guilty/

EL GUARDIA CIVIL, EL MILITAR I RESTA DE MANADA DE VIOLADORS SERAN ABSOLTS

The dolce vita of the Spanish Herd of rapists/

LA DOLCE VITA DE LA MANADA ESPANYOLA DE VIOLADORS

https://www.elespanol.com/reportajes/20180719/dolce-vita-manada-libertad-varias-decisiones-favorecen/323468696_0.html

&

The PP fears it is becoming extinct in Catalonia/

EL PP TEM QUE S’ESTÀ EXTINGINT A CATALUNYA

http://www.elmundo.es/cataluna/2018/07/18/5b4e2fd1468aebe32d8b4623.html

&

Franco Foundation calls for new coup d’etat on anniversary of fascist rebellion/

LA FUNDACIÓ FRANCO CRIDA A UN NOU COP D’ESTAT EN L’ANIVERSARI DE LA REBEL.LIÓ FEIXISTA

http://www.fnff.es/18_de_julio_3935_c.htm

&

UK Parliament: ‘Unconditional release of political prisoners and the safe return of the exiles

PARLAMENT ANGLÈS: ‘LLIBERTAT INCONDICIONAL DELS PRESOS POLÍTICS I RETORN SEGUR DELS EXILIATS’

https://twitter.com/DougChapmanSNP/status/1019123000661209088

Advertisements

19 July 2018 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report: Do German police shout Heil Hitler?/LA POLICIA ALEMANYA CRIDA HEIL HITLER?

Verges Report

18.7.18

Do German police shout Heil Hitler?/

LA POLICIA ALEMANYA CRIDA HEIL HITLER?

Spanish secret policeman assaults journalist shouting Viva Franco!

(Photo: After breaking nose officer shows his badge before fleeing)/

POLICIA SECRETA ASSALTA PERIODISTA AL CRIT DE VIVA FRANCO!

(Foto: Després de trencar el nas ensenya la seva placa abans de fugir)

https://twitter.com/jordiborras/status/1019238649127464965

&

The journalist exposed the fascist structure of EU laureate SCC with foreign minister as member/

EL PERIODISTA HA DESTAPAT L’ESTRUCTURA FEIXISTA DE LA GUARDONADA EUROPEA SCC AMB BORRELL DE SOCI

https://www.heise.de/tp/news/Spanischer-Ultra-Polizist-greift-katalanischen-Journalisten-an-4112000.html

&

Foreign minister won’t question Belgian justice if it does what Spain wants/

BORRELL NO QUESTIONARÀ LA JUSTÍCIA BELGA SI FA EL QUE ESPANYA VOL

http://elmon.cat/politica/borrell-replica-al-homoleg-belga-que-independencia-dels-jutges-no-questio

&

Expulsion of King Juan Carlos and abdication of King Felipe/

EXPULSIÓ DEL REI JOAN CARLES I ABDICACIÓ DE FELIP

https://www.elnacional.cat/enblau/ca/casa-reial/abdicacio-rei-felip-joan-carles_288876_102.html

18 July 2018 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report: ‘We’ve exposed the entire system with an espadrille’/’HEM DEIXAT EN EVIDÈNCIA EL SISTEMA COMPLET AMB UNA ESPARDENYA’

Verges Report

17.7.18

‘We’ve exposed the entire system with an espadrille’/

HEM DEIXAT EN EVIDÈNCIA EL SISTEMA COMPLET AMB UNA ESPARDENYA

Puigdemont lawyer: ‘The Spanish state is falling apart’/

ADVOCAT PUIGDEMONT: ‘L’ESTAT ESPANYOL S’ESTÀ DESCOMPONENT’

http://elmon.cat/bellaterradiari/politica/alonso-cuevillas-hem-deixat-evidencia-sistema-judicial-espanyol-espardenya

&

Belgium answers Spain that Belgian courts are independent/

BÈLGICA CONTESTA A ESPANYA QUE LA JUSTÍCIA BELGA ÉS INDEPENDENT

https://www.elnacional.cat/ca/politica/belgica-borrell-defensa-llarena_288528_102.html

&

‘Finland and other small nations must protect fundamental EU values. Democracy in Spain is in crisis’/

‘FINLÀNDIA I ALTRES PAISOS PETITS HAN DE PROTEGIR VALORS UE FONAMENTALS. LA DEMOCRÀCIA A ESPANYA ESTÀ EN CRISI’

https://english.vilaweb.cat/noticies/mikko-karna-democracy-in-spain-is-in-crisis/

&

Fearful King Juan Carlos treated for anxiety attack/

UN PORUC REI JOAN CARLES TRACTAT PER ATAC D’ANSIETAT

https://www.lecturas.com/blogs/pilar-eyre/rey-juan-carlos-ha-tenido-ataque-ansiedad-por-mensajes-corinna_55185

17 July 2018 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report: Pussy Riot: ‘No rule of law in Russia’/PUSSY RIOT: ‘CAP ESTAT DE DRET A RÚSSIA’

Verges Report

16.7.18

Pussy Riot: ‘No rule of law in Russia’/

PUSSY RIOT: ‘CAP ESTAT DE DRET A RÚSSIA’

Putin’s world cup coronation challenged by pitch invasion/

LA CORONACIÓ DE PUTIN A LA COPA DEL MÓN CONTESTADA PER LA INVASIÓ DEL CAMP

https://www.theguardian.com/world/2018/jul/15/pussy-riot-claim-responsibility-world-cup-final-pitch-invasion

&

‘In Germany illegal and the fascists arrested, in Spain they only arrest Catalan democrats with peaceful demands’/

‘IL.LEGAL A ALEMANYA I ELS FEIXISTES DETINGUTS, A ESPANYA NOMÉS DETENEN DEMÒCRATES CATALANS AMB DEMANDES PACÍFIQUES’

https://twitter.com/GeorgeKerevan/status/1018568343714922496

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-44838849

&

El Pais: ‘Puigdemont could be freed and invested president again. Worse, impossible’/

EL PAIS: ‘PUIGDEMONT PODRÍA SER PUESTO EN LIBERTAD Y VOLVER A SER INVESTIDO PRESIDENTE. PEOR, IMPOSIBLE’

https://elpais.com/ccaa/2018/07/14/catalunya/1531593037_383988.html

&

Carlin: Does PP-in-chief Soraya see any similarity between apartheid and Catalonia? Politicians jailed without trial. Anything else?‘/

CARLIN: ‘VE LA PEPERA EN JEFE SORAYA ALGÚN PARECIDO DEL APARTHEID Y CATALUŇA? POLÍTICOS ENCARCELADOS SIN JUICIO. ALGO MAS?

https://www.lavanguardia.com/opinion/20180715/45912439213/pasionaria-pp.html

16 July 2018 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report: 100,000 protesters for freedom in Barcelona/100.000 PROTESTEN PER LA LLIBERTAT A BARCELONA

Verges Report

15.7.18

100,000 protesters for freedom in Barcelona/

100.000 PROTESTEN PER LA LLIBERTAT A BARCELONA

Only 15 at Cs counterdemo against freedom for political prisoners (0.0002%)/

NOMÉS 15 A LA CONTRAMANI DE Cs ANTI LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS (0,0002%)

https://www.naciodigital.cat/noticia/159328/reclam/llibertat/pels/presos/politics/desborda/carrers/barcelona

http://www.ccma.cat/324/arrimadas-escridassada-a-canet-quan-defensava-la-neutralitat-de-lespai-public/noticia/2866613/#

&

100,000 protesters against Trump in London/

100.000 PROTESTEN CONTRA TRUMP A LONDRES

https://www.aol.co.uk/news/2018/07/13/tens-of-thousands-march-in-london-against-donald-trump/

&

Puigdemont’s extradition only allows for a fine or 5 years jail without any increases or new crimes/

L’EXTRADICIÓ DE PUIGDEMONT ADMET NOMÉS MULTA O 5 ANYS PRESÓ SENSE POSSIBILITAT D’INCREMENTAR-LA O NOUS DELICTES

https://www.elnacional.cat/ca/opinio/joan-queralt-no-aprenen_288096_102.html

&

Catalonia has halved trade with Spain and doubled to 65% exports/

CATALUNYA REDUEIX A LA MEITAT EL COMERÇ AMB ESPANYA I DUPLICA LES EXPORTACIONS AL 65%

https://www.vilaweb.cat/noticies/les-exportacions-representen-ja-un-645-de-les-vendes-fora-de-catalunya/

15 July 2018 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report : ‘The judge cannot withdraw an adjudicated EU arrest warrant’/’LLARENA NO POT RETIRAR UNA EUROORDRE ADJUDICADA’

Verges Report

14.7.18

‘The judge cannot withdraw an adjudicated EU arrest warrant’/

‘LLARENA NO POT RETIRAR UNA EUROORDRE ADJUDICADA’

‘Spain in the EU can no longer proceed with a political persecution dressed up as judicial proceedings

(Photo: Military homage to Franco’s coup d’etat next 18th July)/

ESPAÑA EN LA UE YA NO PUEDE ACTUAR CON PERSECUCIONES POLÍTICAS DISFRAZADAS DE PROCESOS JUDICIALES’

(Foto: Homenatge militar al cop d’estat de Franco el proper 18 juliol)

https://www.ara.cat/es/opinion/javier-perez-royo-aviso-para-navegantes_0_2049995207.html

https://www.elnacional.cat/ca/opinio/anton-losada-nowhere-to-run-llarena_287838_102.html

&

Llarena was appointed by fiat to the supreme court as the PP representative with no criminal law experience/

LLARENA NOMBRAT A DIT AL TRIBUNAL SUPREM REPRESENTANT AL PP SENSE EXPERIÈNCIA CRIMINAL

https://www.eldiario.es/escolar/justicia-alemana-desnuda-Tribunal-Supremo_6_792030823.html

&

El Pais: ‘The German judgement a torpedo at the waterline of the legal process against independence’/

EL PAIS: ‘LA DECISIÓ ALEMANYA UN TORPEDE A LA LÍNIA DE FLOTACIÓ DE LA CAUSA CONTRA L’INDEPENDENTISME’

https://cat.elpais.com/cat/2018/07/13/opinion/1531501407_737617.html

&

The guardia civil tries to burnish its brutal image in Catalonia (and the world) by naming a Catalan speaker as local head/

LA GUARDIA CIVIL INTENTA BRUNYIR LA SEVA IMATGE BRUTAL A CATALUNYA (I AL MÓN) AMB UN CATALANOPARLANT DE CAP LOCAL

http://www.elmundo.es/cataluna/2018/07/12/5b4752ee268e3eb14f8b4604.html

14 July 2018 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report: Puigdemont: ‘We’ve defeated the main lie sustained by the state’/PUIGDEMONT: ‘HEM DERROTAT LA PRINCIPAL MENTIDA SOSTINGUDA PER L’ESTAT’

Verges Report

13.7.18

Puigdemont: ‘We’ve defeated the main lie sustained by the state’/

PUIGDEMONT: ‘HEM DERROTAT LA PRINCIPAL MENTIDA SOSTINGUDA PER L’ESTAT

Does Spain still want an extradition? Judge Llarena can no longer suspend Puigdemont’

(Photo: Free Me Wine for political prisoners)/

‘VOL ESPANYA ENCARA EXTRADIR PUIGDEMONT? LLARENA JA NO POT SUSPENDRE PUIGDEMONT’

(Foto: Vi Allibera’m pels presoners polítics9

https://twitter.com/KRLS/status/1017353334678843392

https://www.heise.de/tp/features/Katalanischer-Regierungschef-Puigdemont-darf-an-Spanien-ausgeliefert-werden-4108835.html

&

Sentence on German extradition: No rebellion, no violence, willing to negotiate, cant adjudicate misuse funds, reminds Spain of EU values/

SENTÈNCIA EXTRADICIÓ ALEMANYA: CAP REBEL.LIÓ, CAP VIOLÈNCIA, DISPOSAT A NEGOCIAR, NO PODEN ADJUDICAR MALVERSACIÓ, RECORDA A ESPANYA ELS VALORS EUROPEUS

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Justiz/OLG/Presse/PI/201806Puigdemontdeutsch.html

&

‘Many Germans support Catalan separation from Spain’/

‘MOLTS ALEMANYS DONEN SUPORT SEPARACIÓ CATALANA D’ESPANYA’

http://www.sueddeutsche.de/politik/katalonien-puigdemonts-auslieferung-ist-legitim-1.4051225

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/auslieferung-von-puigdemont-aber-nicht-wegen-rebellion-15687868-p2.html

&

El Pais: ‘The German decision places the legal system in a cul-de-sac. Spain is about to lose the battle‘/

EL PAIS: ‘LA DECISIÓN ALEMANA SITÚA AL SISTEMA JUDICIAL EN UN CALLEJÓN SIN SALIDA. ESPAÑA ESTÁ EN TRANCE DE PERDER LA BATALLA

https://elpais.com/elpais/2018/07/12/opinion/1531415223_680834.html

https://elpais.com/elpais/2018/07/12/opinion/1531423992_793847.html

13 July 2018 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report: The king’s whore: ‘They’ve put things in the name of his cousin, the Swiss accounts’/LA MEUCA DEL REI: ‘HAN PUESTO COSAS A NOMBRE DE SU PRIMO, LAS CUENTAS EN SUIZA’

Verges Report

12.7.18

The king’s whore: ‘They’ve put things in the name of his cousin, the Swiss accounts’/

LA MEUCA DEL REI: ‘HAN PUESTO COSAS A NOMBRE DE SU PRIMO, LAS CUENTAS EN SUIZA’

‘Gone to war against me because I don’t want to commit a crime’

(Photo: King Juan Carlos and Princess Corinna preside an official dinner in Germany)/

HACIÉNDOME LA GUERRA PORQUE NO QUIERO COMETER UN DELITO

(Foto: El rei Joan Carles i la princesa Corinna presideixen un sopar oficial a Alemanya)

https://okdiario.com/investigacion/2018/07/11/grabacion-corinna-juan-carlos-tiene-cuentas-suiza-nombre-primo-abogado-canonica-2595059

&

The Swiss bank told the king that if he didn’t close the account, they would denounce him’/

EL BANCO SUIZO LE DIJO AL REY QUE SI NO CERRABA LA CUENTA LO IBAN A DENUNCIAR’

https://www.elespanol.com/temas/las_cintas_de_corinna/

&

In a tense diplomatic stand-off rarely seen in Edinburgh Madrid officials are on stand-by to rebut criticism of Spain from Torra‘/

‘EN UNA TENSA CONFRONTACIÓ RARAMENT VISCUDA A EDIMBURG, FUNCIONARIS MADRILENYS ESTAN DE GUÀRDIA PER CONTESTAR CRÍTIQUES D’ESPANYA DE TORRA’

http://www.heraldscotland.com/news/16347307.spain-monitors-sturgeons-meeting-with-catalan-leader-amid-diplomatic-tension/

&

The universe of dictatorship and jail, the essential piece in Spanish fascism, has failed’/

EL UNIVERSO DICTATORIAL Y CARCELARIO, PIEZA ESENCIAL FRANQUISTA, HA FRACASADO

https://cotarelo.blogspot.com/2018/07/el-resultado-de-la-entrevista.html

12 July 2018 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report: The Spanish Inquisitor in panic/PÀNIC DE L’INQUISIDOR ESPANYOL

Verges Report

11.7.18

The Spanish Inquisitor in panic/

PÀNIC DE L’INQUISIDOR ESPANYOL

‘The accused members of armed gangs or terrorists or rebels holding public office will be automatically suspended’

(Map: The indivisible unity of Spain in 1812)/

‘EL PROCESADO DE BANDAS ARMADAS O INDIVIDUOS TERRORISTAS O REBELDES QUE ESTUVIERE OSTENTANDO CARGO PÚBLICO QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE SUSPENDIDO

(Mapa: la unitat indivisible d’Espanya el 1812)

https://www.elnacional.cat/ca/opinio/joan-queralt-la-suspensio_279102_102.html

https://www.vilaweb.cat/noticies/pablo-llarena-entra-en-panic-editorial-vicent-partal-tribunal-suprem-espanyol/

&

‘A grotesque trial: when the unity of Spain is questioned, they forget about the rule of law’/

UN JUDICI GROTESC: QUAN ELS TOQUEN LA UNITAT D’ESPANYA S’OBLIDEN DE L’ESTAT DE DRET

https://www.vilaweb.cat/noticies/joan-queralt-llarena-ha-tingut-por-del-buit/

&

After the death of Franco Spain incorporated the right of self-determination/

DESPRÉS DE LA MORT DE FRANCO ESPANYA INCORPORA EL DRET D’AUTODETERMINACIÓ

https://twitter.com/desvalls5/status/1016553774578618369

&

BBC: Nazi supplier Amazon/

BBC: LA PROVEIDORA NAZI AMAZON

https://www.bbc.com/news/technology-44766463

11 July 2018 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report: Kremlinology in Madrid/KREMLINOLOGIA A MADRID

Verges Report

10.7.18

Kremlinology in Madrid/

KREMLINOLOGIA A MADRID

Panic unable to answer whether Sanchez still considered Torra racist’

(Photo: Human tower in Washington banned from Tarragona Games by the 155 Gang -PP, PSOE, Cs)/

‘PÀNIC AL NO PODER RESPONDRE SI SÁNCHEZ ENCARA CONSIDERAVA TORRA RACISTA

(Foto: Castell a Washington prohibit als Jocs de Tarragona per la Banda del 155 -PP, PSOE, Cs)

https://www.vilaweb.cat/noticies/la-reunio-sanchez-torra-amb-ulls-de-kreminoleg/

https://politica.e-noticies.es/pedro-sanchez-torra-no-es-mas-que-un-racista-al-frente-de-la-generalitat-117635.html

&

More Catalans want independence than Americans ever did/

MÉS CATALANS VOLEN INDEPENDÈNCIA DEL QUE ELS AMERICANS MAI VOLIEN

https://twitter.com/rogerevansny/status/1016284482406633473

https://www.regio7.cat/arreu-catalunya-espanya-mon/2017/10/31/suport-independencia-dispara-despres-l1/441914.html

&

Out of 13 referendums since 1990, 10 (77%) won independence/

DE 13 REFERÈNDUMS DES DE 1990 S’HAN INDEPENDITZAT 10 (77%)

https://twitter.com/EsterRubio2/status/1016402729802063872

&

WP: ‘Human towers celebrate values that Catalans hold dear like strength and courage, incredibly moving’/

WASHINGTON POST: ‘ELS CASTELLS CELEBREN VALORS QUE ELS CATALANS SENTEN SEUS COM FORÇA I VALOR, MOLT COMMOVEDOR’

https://www.washingtonpost.com/lifestyle/kidspost/catalonias-human-towers-to-pop-up-on-the-mall/2018/06/25/525f2d72-6feb-11e8-bd50-b80389a4e569_story.html

10 July 2018 Posted by | Verges Report | Leave a comment

%d bloggers like this: