La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Verges Report: The Spanish nationalist press lost 75% of readers since attacking Catalonia/LA PREMSA ESPANYOLISTA HA PERDUT EL 75% DELS LECTORS DES QUE ATAQUEN CATALUNYA

Verges Report

14.11.17

The Spanish nationalist press lost 75% of readers since attacking Catalonia/

LA PREMSA ESPANYOLISTA HA PERDUT EL 75% DELS LECTORS DES QUE ATAQUEN CATALUNYA

The biggest, ‘Global Paper’ El Pais, now sells less than 100,000 a day but has a new delighted reader/

EL MÉS GRAN, ‘EL DIARIO GLOBAL’ EL PAIS, ARA VEN MENYS DE 100,000 AL DIA PERÒ TÉ UN NOU LECTOR ENCANTAT

https://twitter.com/josepcverges/status/930025366198145024

https://twitter.com/josepcverges/status/930000642839666688

&

Three demonstrators, not more than a million for the Madrid press/

TRES MANIFESTANTS, NO MÉS D’UN MILIÓ PER LA PREMSA MADRILENYA

http://www.publico.es/tremending/2017/11/13/la-prensa-seria-no-dejes-que-la-realidad-te-estropee-una-portada-una-foto-de-tres-personas-para-resumir-una-manifestacion-multitudinaria/

&

Huge demonstration stopped police state assault on Parliament/

L’ENORME MANI VA IMPEDIR L’ASSALT DE L’ESTAT POLICÍAC AL PARLAMENT

http://www.interviu.es/reportajes/articulos/el-plan-de-asalto-al-parlament#

&

Puigdemont: ‘It’s still possible! I’ve worked for 30 years to find another anchorage’/

PUIGDEMONT: ‘C’EST TOUJOURS POSSIBLE! J’AI TRAVAILLÉ PENDANT 30 ANS À OBTENIR UN AUTRE ANCRAGE

http://www.lesoir.be/123963/article/2017-11-13/carles-puigdemont-au-soir-une-autre-solution-que-lindependance-est-possible

Advertisements

14 November 2017 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report: ‘Puigdemont is our president, no other name is heard, only his’/’PUIGDEMONT ÉS EL NOSTRE PRESIDENT, NO S’ESCOLTA CAP ALTRE NOM, NOMÉS EL SEU’

Verges Report

13.11.17

‘Puigdemont is our president, no other name is heard, only his’/

PUIGDEMONT ÉS EL NOSTRE PRESIDENT, NO S’ESCOLTA CAP ALTRE NOM, NOMÉS EL SEU

‘If you want to recover the Republic, you must vote, if you don’t want to comply with 155 you can only restore Puigdemont as president’/

QUI VULGUI RECUPERAR LA REPÚBLICA HA DE VOTAR, QUI NO VULGUI ACATAR EL 155, NOMÉS POT RESTAURAR PUIGDEMONT A LA PRESIDÈNCIA

https://twitter.com/JulianAssange/status/929636248595173382

http://www.elnacional.cat/ca/opinio/agusti-colomines-votar-per-carles-puigdemont_211905_102.html

&

Police 750,000, math calculus double: up to 1.5 million/

POLICIA 750.000, CÀLCUL MATEMÀTIC: FINS AL DOBLE 1,5 MILIONS

https://www.vilaweb.cat/noticies/fent-els-numeros-de-dissabte-en-qualsevol-cas-mes-dun-milio-llarg-de-manifestants/

&

‘155 allows for anything and the sole question is how far the central government is able to go’/

EL 155 LO PERMITE TODO Y SÓLO CABE PREGUNTAR HASTA DÓNDE PODRÁ LLEGAR EL GOBIERNO CENTRAL

http://blogs.publico.es/verdad-justicia-reparacion/2017/11/12/la-religion-del-155/

&

Rajoy ordered violence when his cyberattacks failed/

RAJOY VA ORDENAR LA VIOLÈNCIA QUAN ELS SEUS CIBERATACS FALLIREN

http://elmon.cat/politica/tancs-digitals-ja-han-entrat-diagonal

13 November 2017 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report: 33 blocks, 3.5 kms, simply massive/33 CRUILLES, 3,5 Km, SIMPLEMENT MASSIU

Verges Report

12.11.17

33 blocks, 3.5 kms, simply massive/

33 CRUILLES, 3,5 Km, SIMPLEMENT MASSIU

Peaceful 750,000 for freedom and the Republic more than double the violent Spanish nationalists bussed in from all over Spain on 8th Oct/

UNS PACÍFICS 750.000 PER LA LLIBERTAT I LA REPÚBLICA MÉS QUE DOBLA ELS VIOLENTS ESPANYOLISTES ENVIATS EN BUS DE TOTA ESPANYA EL 8/10

https://www.vilaweb.cat/noticies/mes-de-tres-quilometres-de-manifestacio-per-la-llibertat-dels-presos-politics/

http://www.lefigaro.fr/international/2017/11/11/01003-20171111LIVWWW00098-en-direct-catalogne-suivez-la-manifestation-des-independantistes-a-barcelone.php

&

‘Losing the tale of the democratic state in the face of accusations of political prisoners, Francoism and fascism’/

‘PERDIENDO LA BATALLA DEL RELATO DEL ESTADO DEMOCRÁTICO FRENTE A ACUSACIONES DE PRESOS POLITICOS, FRANQUISMO Y FASCISMO

https://cotarelo.blogspot.ch/2017/11/la-revolucion-y-sus-enemigos.html

https://elpais.com/elpais/2017/11/09/opinion/1510248473_790018.html

&

‘Nations worldwide responded officially to the proclamation of independence because there was one’/

‘ELS ESTATS DEL MÓN VAN RESPONDRE DE MANERA OFICIAL A LA PROCLAMACIÓ DE LA INDEPENDÈNCIA PERQUÈ N’HI VA HAVER

https://www.vilaweb.cat/noticies/sha-proclamat-la-republica-nomes-cal-que-feu-servir-el-sentit-comu-editorial-vicent-partal/

&

Liberal rights and ethics of the Catalan secession/

DRET I ÈTICA LIBERAL DE LA SECESSIÓ CATALANA

https://www.nzz.ch/meinung/kolumnen/recht-und-ethik-einer-sezession-ld.1326759

12 November 2017 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report: ‘Disastrous election for Spanish unitary nationalism’/’ELECCIONES DESASTROSAS PARA EL NACIONALISMO UNITARIO ESPAÑOL’

Verges Report

11.11.17

‘Disastrous election for Spanish unitary nationalism’/

‘ELECCIONES DESASTROSAS PARA EL NACIONALISMO UNITARIO ESPAÑOL

Vote losers: In all EU laureate SCC demonstrations, frontline fascists later assault the press and the people/

PERDEDORS DE VOTS: EN TOTES LES MANIS DE SCC GUARDONADA PER LA UE EL FRONT FEIXISTA ACABA ASSALTANT PREMSA I GENT

https://cotarelo.blogspot.ch/2017/11/procesos-patrioticos.html

https://twitter.com/miqueljarque/status/929068788842196992

https://www.naciodigital.cat/noticia/142465/videos/ultres/violents/agredeixen/periodistes/manifestacio/unionista/sabadell

&

Spanish nationalists serenade smiling Spanish police with Sieg Heils/

ESPANYOLISTES ALCEN SIEG HEILS A LA SOMRIENT POLICIA ESPANYOLA

https://blogs.spectator.co.uk/2017/10/francos-fascism-is-alive-and-kicking-in-spain/

&

‘For the first time we have political prisoners in the EU’/

‘PER PRIMER COP TENIM PRESONERS POLÍTICS A LA UE’

http://kaosenlared.net/recopilacion-reacciones-internacionales-denunciando-espana-la-represion-catalunya/

&

A European senate where Catalonia, Scotland and others can feel represented/

UN SENAT EUROPEU ON CATALUNYA, ESCÒCIA I ALTRES PODEN SENTIR-SE REPRESENTATS

https://blog.wernerlampert.com/2017/10/europa-der-regionen/

11 November 2017 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report: Spanish dictatorship now jails speaker/LA DICTADURA ESPANYOLA ARA EMPRESONA FORCADELL

Verges Report

10.11.17

Spanish dictatorship now jails speaker/

LA DICTADURA ESPANYOLA ARA EMPRESONA FORCADELL

‘Jailed for facilitating debates by elected politicians. How is that a crime?’

(Photo: Meanwhile EU’s Juncker honoris causa for his total support)/

‘EMPRESONADA PER FACILITAR EL DEBAT DE POLÍTICS ELECTES. COM POT SER AIXÒ UN CRIM?’

(Foto: A sobre Juncker de la UE honoris causa pel seu suport total)

http://www.elnacional.cat/ca/politica/nit-preso-forcadell-reaccions_211080_102.html

https://twitter.com/GeorgeKerevan/status/928748603170009088

&

WP: ‘A shadow from the past is looming: Franco the dictator‘/

WASHINGTON POST: ‘UNA OMBRA DEL PASSAT DOMINA: EL DICTADOR FRANCO’

https://www.washingtonpost.com/world/europe/spanish-crackdown-on-catalonia-independence-effort-prompts-bitter-memories-of-franco-dictatorship/2017/11/08/b0ae6eac-bf14-11e7-9294-705f80164f6e_story.html

&

‘The PP has penetrated to very deep levels in public administrations until it has become parasitic, corruption in its purest form’/

‘EL PP HA PENETRADO A NIVELES MUY PROFUNDOS DE LAS ADMINISTRACIONES HASTA HACERSE PARASÍTICA, LA CORRUPCIÓN EN SU ESTADO MÁS PURO’

http://www.express.co.uk/news/world/877529/Mariano-Rajoy-corruption-Peoples-Party-Spain-Luis-Barcenas-finance

&

Socialists already kicked out of 10 cities and 3 regions/

EL PSC JA HA ESTAT FORAGITAT DE 10 CIUTATS I 3 COMARQUES

https://www.vilaweb.cat/noticies/el-155-passa-factura-als-governs-municipals-del-psc/

10 November 2017 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report: Spanish fake news from occupied Catalonia: ‘General strike paltry and residual’/NOTÍCIES FALSES ESPANYOLES DE LA CATALUNYA OCUPADA: ‘VAGA GENERAL EXÍGUA I RESIDUAL’

Verges Report

9.11.17

Spanish fake news from occupied Catalonia: ‘General strike paltry and residual’/

NOTÍCIES FALSES ESPANYOLES DE LA CATALUNYA OCUPADA: ‘VAGA GENERAL EXÍGUA I RESIDUAL’

12 lanes at a standstill in motorway to Europe and Africa/

12 CARRILS ATURATS EN LAUTOPISTA A EUROPA I ÀFRICA

https://elpais.com/ccaa/2017/11/08/catalunya/1510171128_642181.html

https://www.cbsnews.com/news/catalonia-strike-spains-catalan-power-grab-transport/?ftag=CNM-00-10aab7e&linkId=44464744

&

Puigdemont: ‘The clan of the 155 have visited us like Primo de Rivera, Franco and Philip V did before’

PUIGDEMONT: ENS HAN VISITAT EL CLAN DEL 155 COM ABANS PRIMO DE RIVERA, FRANCO I FELIP V

http://www.elnacional.cat/ca/politica/carta_210627_102.html

&

Are political prisoners political prisoners, is a revolution a revolution?/

SÓN PRESONERS POLÍTICS PRESONERS POLÍTICS, ÉS UNA REVOLUCIÓ UNA REVOLUCIÓ?

https://cotarelo.blogspot.ch/2017/11/son-presos-politicos-los-presos.html

&

Spain with 238 billion 4th most subsidised by ECB purchases/

ESPANYA AMB 238 MIL MILIONS 4t MÉS SUBVENCIONAT PER COMPRES BCE

https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html#pspp

9 November 2017 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report: Puigdemont: ‘A State that raises fears. Why doesn’t Europe react?/PUIGDEMONT: ‘UN ÉTAT QUI FAIT PEUR. POURQUOI IL N’Y A RÉACTION DE L’EUROPE?’

Verges Report

8.11.17

Puigdemont: ‘A State that raises fears. Why doesn’t Europe react?/

PUIGDEMONT: UN ÉTAT QUI FAIT PEUR. POURQUOI IL N’Y A RÉACTION DE L’EUROPE?

‘Fascism with total impunity participates with the party that rules Spain’/

‘LE FASCISME AVEC IMPUNITÉ TOTALE PARTICIPE AVEC LE PARTI QUI GOUVERNE L’ESPAGNE’

https://www.youtube.com/watch?v=PMnZWV850qg

https://www.youtube.com/watch?v=boUHPnX9WYM

http://www.lesoir.be/123198/article/2017-11-07/crise-catalane-johan-van-overtveldt-critique-madrid-apres-le-discours-de

http://www.lesoir.be/123185/article/2017-11-07/puigdemont-demande-une-reaction-de-leurope-et-remercie-la-n-va-bruxelles-videos

&

‘EU accomplice, the fetichism of legality no use against these specious interpretations of democracy in Budapest, Warsaw and now Madrid‘/

‘L’UE COMPLICE, IL FETICCIO DELLA LEGALITÀ NON SERVIRÀ CON QUELLE SPECIOSE INTERPRETAZIONI DELLA DEMOCRAZIA CHE DA BUDAPEST A VARSAVIA, OGGI A MADRID’

https://ilmanifesto.it/la-vendetta-di-madrid-con-il-trucco-della-legalita/

&

‘The judge admits she jailed them for being pro-independence, only for this, pure politics’/

‘LAMELA RECONOCE QUE LOS ENCARCELA POR INDEPENDENTISTAS, SÓLO POR ESO, POLÍTICA PURA

http://ctxt.es/es/20171101/Firmas/15959/Audiencia-nacional-Carmen-Lamela-prision-consellers-catalunya-joaquin-urias-ctxt.htm

&

‘Catalonia attempting what worked for Vermont, Kentucky and Maine – secession within the Union’/

‘CATALUNYA INTENTA EL QUE HA FUNCIONAT PER VERMONT, KENTUCKY I MAINE- SECESSIÓ DINS LA UNIÓ’

https://www.socialeurope.eu/betacanor

8 November 2017 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report: Puigdemont: ‘Arbitrary, undemocratic and unlawful Spanish state’/PUIGDEMONT: ‘ESTAT ESPANYOL ARBITRARI, NO DEMOCRÀTIC I IL.LEGAL’

Verges Report

7.11.17

Puigdemont: Arbitrary, undemocratic and unlawful Spanish state‘/

PUIGDEMONT: ‘ESTAT ESPANYOL ARBITRARI, NO DEMOCRÀTIC I IL.LEGAL

‘Legitimate government outlawed, parliament dissolved and a political agenda nothing to do with the will of the majority imposed‘/

LA GENERALITAT LEGÍTIMA PROHIBIDA, EL PARLAMENT DISSOLT I UNA POLÍTICA RES A VEURE AMB LA VOLUNTAT DE LA MAJORIA IMPOSADA’

https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/nov/06/carles-puigdemont-catalonia-democracy-spain-catalans

&

‘Puigdemont plays his risky game with a sure hand in Belgium’/

‘PUIGDEMONT JUGA EL SEU ARRISCAT PAPER AMB MÀ SEGURA A BÈLGICA’

https://www.nzz.ch/international/belgien-und-das-katalanische-kuckucksei-ld.1326709

&

‘EU bias towards Madrid and contempt for international law’/

‘ESBIAX UE CAP A MADRID I MENYSPREU PEL DRET INTERNACIONAL’

http://www.counterfire.org/articles/opinion/19293-the-eu-and-catalonia-a-non-epic-tale-of-hypocrisy-hand-wringing-and-gettin

&

El Pais with no truth, the Pravda of the regime/

EL PAIS SENSE CAP VERITAT EL PRAVDA DEL RÈGIM

http://plancksconstant.org/blog1/2007/09/there_is_no_truth_in_the_news_and_no_news_in_the_t.html

https://www.elespanol.com/economia/medios/20171013/253975767_0.html

7 November 2017 Posted by | Verges Report | 1 Comment

Verges Report: ‘In Europe there’s justice’/’EN EUROPA HAY JUSTICIA’

Verges Report

6.11.17

In Europe theres justice‘/

‘EN EUROPA HAY JUSTICIA’

Belgium exposes Rajoy’s judge who accumulates 195,000 recalls/

BÉLGICA EXPOSA LA JUTGESSA DE RAJOY AMB 195,000 SIGNANT INHABILITACIÓ

https://cotarelo.blogspot.ch/2017/11/el-quid-de-la-cuestion.html

https://www.change.org/p/inhabilitaci%C3%B3n-jueza-carmen-lamela

&

Belgian interior minister: ‘Rajoy behaves like an authoritarian Spanish fascist’/

MINISTRE BELGA DE L’INTERIOR: ‘RAJOY S’EST COMPORTÉ EN FRANQUISTE AUTORITAIRE’

http://webs.ucm.es/info/uepei/audi.html

&

Rajoy‘s letter praising Franco: ‘It wasn’t so pernicious’/

CARTA DE RAJOY LLOANT FRANCO: ‘NO FUE TAN PERNICIOSO’

https://www.elplural.com/2015/11/20/40-aniversario-de-la-muerte-de-franco-y-26-anos-de-la-carta-que-distribuyo-el-pp-de-rajoy-alabando-al-dictador

&

‘Justice absolutely politicised with the PP-PSOE non-aggression pact’/

‘JUSTICIA ABSOLUTAMENTE POLITIZADA CON PACTO DE NO AGRESIÓN PP-PSOE’

http://valenciaplaza.com/jueza-alaya-valencia

6 November 2017 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report 5.11.17 Sign with 150,000 recall of Rajoy’s fascist judge/SIGNA AMB 150.000 INHABILITACIÓ JUTGESSA FEIXISTA DE RAJOY

Verges Report

5.11.17

Sign with 150,000 recall of Rajoy’s fascist judge/

SIGNA AMB 150.000 INHABILITACIÓ JUTGESSA FEIXISTA DE RAJOY

Leave TOP-less Franco’s special tribunal, banned by the Constitution

(Photo: Persecuted Eneko‘s fascist scales of Spanish justice)/

DEIXA TOPLESS EL TRIBUNAL ESPECIAL DE FRANCO PROHIBIT PER LA CONSTITUCIÓ

(Foto: Balances feixistes de la justícia espanyola pel perseguit Eneko)

https://www.change.org/p/inhabilitaci%C3%B3n-jueza-carmen-lamela

&

‘The Audiencia Nacional is anti-democratic, Franco’s TOP done over’/

‘LA AUDIENCIA NACIONAL ES ANTIDEMOCRÁTICA, EL TOP DE FRANCO DE NUEVA PLANTA’

http://webs.ucm.es/info/uepei/audi.html

&

‘MR. X, HIDDEN IN HIS COWARDICE, DID NOT GO TO JAIL AND FELIPE GONZALEZ NOW LAUGHS’/

‘El Señor X, escondido en su cobardía, no entró en la cárcel y Felipe González ahora se rie’

http://blogs.publico.es/juan-carlos-monedero/2017/11/04/policias-que-se-mofan-comisarios-que-delinquen-ministros-que-prevarican/

&

Ukrainian nazis volunteer to fight against independence of Catalonia/

NAZIS UCRAINESOS VOLUNTARIS PER LLUITAR CONTRA LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA

http://www.publico.es/politica/unidad-espana-suma-inquietantes-aliados-internacionales.html

5 November 2017 Posted by | Verges Report | Leave a comment

%d bloggers like this: